Det var i oktober i fjor det ble varslet konkurranse om innleie av toetasjes tog for å lette trykket på overbelastede pendlerstrekninger fra Oslo sydover mot Østfold.

Fristen for å levere tilbud ble opprinnelig satt til 22. januar. Den ble senere utsatt til 18. februar etter ønske fra tilbyderne.

Høyspent strøm

Fristen for å levere tilbud er nå over. Hverken kjøperen – statlige Norske Tog as – eller potensielle tilbydere DN har vært i kontakt med vil gi detaljer om tilbudene som kom inn, tidsfrist for å starte opp drift eller antyde noe om priser på leveransen så lenge tilbudene er til vurdering.

Det som imidlertid synes klart er at risikoen er økt for nye forsinkelser før toetasjes trafikk kan settes i gang.

Sveits er blant landene som benytter tog med to etasjer. Sveits er for øvrig det landet i Europa hvor folk kjører mest tog.
Sveits er blant landene som benytter tog med to etasjer. Sveits er for øvrig det landet i Europa hvor folk kjører mest tog. (Foto: Dag W. Grundseth/Aftenposten/NTB Scanpix)

Det viser seg nemlig nå at det vil trenges ombygginger langs linjene. Grunnen er sikkerhetskravene som gjelder.

De elektriske drevne togene som trafikkerer Sør- og Midt-Norge tar høyspent strøm til driften fra en vaier eller kjøreledning i luftspenn langs linjene. En såkalt pantograf på toppen av togsettet følger vaieren og forsyner motorene med strøm.

Flytende frist

Ifølge materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog er det blitt klart at kjøreledningen henger for lavt på deler av Østfoldbanen. Det er nødvendig med løft – altså ombygginger på infrastrukturen – for at høyere tog skal ha trygg avstand til høyspenten.

– Vi venter på en oversikt over hvilke infrastrukturtiltak som trengs før vi kan gå videre med aktuelle tilbydere, skriver Abrahamsen til DN.

Han venter en avklaring i løpet av våren.

Opprinnelig var målet at dobbeltdekkere skulle komme i drift en gang i 2019. Men allerede i starten gjorde enkelte potensielle leverandører det klart at få om noen hadde slikt materiell «på lager», og at det fort kunne gå et par år fra avtale til toetasjes drift kom i gang.(Vilkår)

-De er vår tids veversker
Forfatter og økonom Kathrine Aspaas tror Industri 4.0 endrer mye til det bedre. Men en yrkesgruppe tror hun forsvinner
01:10
Publisert: