Regjeringen inviterer både utenlandske og norske selskaper til å levere tilbud på å ta over togtrafikken på Sørlands- og Jærbanen. Togkonkurransen blir et halvt år forsinket i forhold til statsråd Ketil Solvik-Olsens opprinnelige plan.

Statsråden vil etter det DN kjenner til offentliggjøre flere detaljer om konkurransegrunnlag og betingelser på Stavanger stasjon torsdag.

Under besøket i byen skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen også gjøre rede for detaljer fra 2018-statsbudsjettet for samferdselssektoren.

Saktere

En kommende konkurranse om å kjøre tog på sørvestlandet ble varslet i forbindelse med regjeringens store omorganisering av selskaper og etater i sektoren.

Planen var å utlyse konkurranse tidlig i vår slik at konkurransevinneren kunne starte opp i desember 2018. Nå blir denne oppstarten av togtrafikk i sør utsatt til juni 2019.

Minst syv togselskaper er forhåndsgodkjent, såkalt prekvalifisert, for å delta i anbudskonkurransen. Blant disse er NSB Anbud, Flytoget og BOreal, dessuten utenlandske SJ, MTR Keolis og Arriva. Det er ikke gitt at alle vil delta.

– Vi har vurdert å være med, men ikke konkludert. Vi må studere krav og betingelser i konkurransegrunnlaget, sier kommunikasjonssjef Lena Angela Nesteby i Flytoget.

Pensjon

Konkurransevinneren skal pålegges å bruke togmateriellet som i dag går på strekningene, leid fra staten. Trolig blir det også såkalt virksomhetsovertagelse der vinneren må tilby fortsatt jobb til dagens rundt 100 NSB-ansatte som kjører i sør.

En tvist om pensjonsvilkår for disse har bidratt sterkt til forsinket konkurranseutsettelse. EFTAs overvåkingsorgan Esa har ment tilskudd for å opprettholde dagens vilkår kunne regnes som ulovlig statsstøtte. Ifølge leder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbunder er forhandlingene her ikke avsluttet.(Vilkår)

Meretes utvalgte vin: Perfekt til høstkvelden
Druen pelaverga er nesten utryddet, og det finnes bare én vin laget på pelaverga på Vinmonopolet, fra produsenten Burlotto i Piemonte. Den bør du ikke gå glipp av.
00:50
Publisert: