- Foreløpig ser det ganske bra ut. Det er lite trafikk på veiene, men vi regner med å se det samme trafikkbildet som i går, sier trafikkoperatør Ove Amundsen i Veitrafikksentralen vest til NRK.

Det sier han med henvisning til at det i Hordaland var milelang kø på E16 inn mot Bergen hele søndag ettermiddag og kveld.

På Østlandet er det imidlertid ventet roligere trafikk. Selv om trafikken rett før klokka 13 mandag var tett, foregikk den uten forsinkelser, ifølge Vegtrafikksentralen Øst. Rett før klokka 17 er det fortsatt ingen køer eller forsinkelser.

– Vi forventer egentlig at trafikken skal flyte fint resten av mandagen. Det har vært en veldig god dag, sier trafikkoperatør Jeanette Andresen i Vegtrafikksentralen Øst til NTB.

Rolig i sør, hektisk i nord

Det var ventet mer trafikk ved de vanlige knutepunktene utover ettermiddagen, men det har ikke inntruffet. Både ved E6 fra Lillehammer og Hamar og riksvei 3 og riksvei 25, er trafikken flytende.

Litt lenger sørøst er det heller ingen store køer på veiene, selv om det stedvis er tett på veiene fra Hallingdal mot Hønefoss og videre mot Sandvika. Det er likevel ingen forsinkelser.

Finnmark og Troms er vanligvis forskånet for kø og påsketrafikk, takket være de store avstandene i fylkene. Men i år har fylkene som kjent vært rammet av en rekke snøskred og stor skredfare, og det er ventet mye trafikk.

Ulykker

Trafikkollisjoner førte imidlertid til et par forsinkelser på veiene andre påskedag. En ulykke ved E16 ved Osterøybrua i Hordaland skapte ekstra lange køer mandag ettermiddag, ifølge Vegtrafikksentralen Vest. En bilist skal ha blitt påkjørt bakfra.

En annen ulykke ved riksvei 2 nord for Kirkenær i Hedmark førte til redusert framkommelighet.

Redusert framkommelighet var det også ved riksvei 3 ved Hovdmoen i Hedmark grunnet trafikkuhell.

Nytt mønster

Søndag, første påskedag, fløt trafikken bedre enn tidligere år. Vegtrafikksentralen peker på et nytt kjøremønster som gjorde at trafikken som mulig forklaring.

– Tidligere har vi sett at trafikken toppet seg fra 12-tiden til 22-tiden. I år så vi en ny trend, der mange valgte å kjøre grytidlig. Det gjorde at påsketrafikken fikk en jevnere flyt, sa trafikkoperatør Leif Christensen ved Vegtrafikksentralen Øst.

Til tross for jevnere trafikk var det imidlertid flere køer søndag, hovedsakelig som følge av ulykker. På E16 ved Hønefoss var flere biler var involvert i en trafikkulykke søndag ettermiddag. Ingen ble alvorlig skadd, men fire personer ble sendt til sykehus.(Vilkår)