Det er uttalelser fra en av Statens vegvesens trafikkinspektører som har provosert Posten-toppsjefen. Nå skal hun møte veidirektør Terje Moe Gustavsen om saken.

– Jeg forventer en beklagelse, sier hun.

Anklager om sosial dumping

Ifølge Vegvesenet skulle en av Brings sjåfører fått norsk minstelønn da han kjørte mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme, såkalt kabotasje. Dette er i utgangspunktet ikke tillatt, men transportører fra EØS-landene har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge. Sjåføren var ansatt i Brings slovakiske datterselskap.

– Denne sjåføren, som så mange andre vi har møtt, har kjørt i årevis på norske veier og aldri sett noe til det på lønnsslippen, sa seniorinspektøren til Rogalands Avis.

Han understreket likevel at Bring-selskapet ikke var verst i klassen:

– Problemet er at de er i en klasse man ikke ønsker å være i, sa han.

Vegvesenet har sendt flere pressemeldinger etter kontroller i Eigersund 11. juli i fjor og 25. mars.

«Stort statseid Norsk transportforetak er rapportert til arbeidstilsynet for sosial dumping igjen. (opplysninger gis ved forespørsel) » heter det i en. Ifølge veivesenet er Bring rapportert flere ganger for dette – «uten bedring».

«Brukes til å ta oss»

Postens Tone Wille sier den kontrollerte bilen kjørte internasjonal transport, og at det ikke var en type tur som ville utløst norsk minstelønn.

– Vi stiller oss derfor uforstående til det veivesenets kontrollør omtaler som anmeldelse. Her kontrollerer Statens vegvesen og «anmelder» oss, samtidig som de sier de ikke har som et mål å «ta» Bring, men at de ønsker en forandring i transportnæringen. Vi føler at saken brukes til å «ta oss» for å sette søkelys på sosial dumping, sier Wille.

– Vi er en stor, grenseoverskridende logistikkbedrift som har valgt å ha et eget selskap i Slovakia under lønnsvilkårene der, sier Wille, som sier selskapet har gode rutiner for å sikre at reglene følges.

– Og vi benytter ordningen i liten grad, sier konsernsjefen.

Ifølge Wille er alle saker som har vært fremmet for Arbeidstilsynet om forholdene i selskapet lukket.

Avviser

Statens vegvesen avviser påstandene fra Posten-sjefen, og sier de ikke driver noen kampanje mot Bring eller andre selskaper.

– Vi har et oppdrag gjennom Nasjonal transportplan og forslag til Stortinget om utføre mer målrettede kontroller langs veinettet. Vi følger dette pålegget, skriver avdelingsdirektør Arve Tjønn Rinde til DN, som understreker at de «tipser», og ikke «anmelder».

Han sier at de har utviklet et system som brukes til utvelgelse av kjøretøyer til kontroll.

– Systemet vil virke slik at transportselskap som har lite feil eller mangler over tid vil oppleve sjeldnere kontroller. Vi ønsker å luke kjøretøyene med mangler ut av trafikken for å bidra til økt trafikksikkerhet, skriver Rinde.

Avdelingsdirektøren vil ikke kommentere Postens klage over at Vegvesenet feilaktig har oppgitt at Bring driver ulovlig kabotasje i henvendelser til mediene.

– Statens vegvesen har ingen spesielle kommentarer til enkelthendelser. Samtidig er det viktig å være klar over at våre kontrollører er tett på transportbransjen og ser mye forskjellig i løpet av en arbeidsdag. Rutinen er at dersom en har mistanke eller ser ulovlige forhold, men vi har ikke hjemmelsgrunnlag for å foreta oss noe, ja så tipser vi den etaten som har grunnlag til å gjøre noe med forholdet, skriver Arve Tjønn Rinde.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Statens vegvesen har nylig kontrollert og innrapportert Postens slovakiske selskap Bring Trucking til Arbeidstilsynet.
Statens vegvesen har nylig kontrollert og innrapportert Postens slovakiske selskap Bring Trucking til Arbeidstilsynet. (Foto: Jan Tomas Espedal)