Mandag sender Samferdselsdepartementet et brev til kontrollorganet Esa og varsler om at det går i gang med et arbeid for å endre drosjereguleringen.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, samtidig som vi sikrer et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Vi må både ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene. Nå igangsettes et viktig arbeid for å endre på regelverket i sektoren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Spørsmålet er blitt aktuelt etter at Uber lanserte sine tjenester i Norge.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foreslår blant annet å oppheve kravet om at en drosje må være tilknyttet en sentral, samt ta bort taket på antall løyver.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foreslår blant annet å oppheve kravet om at en drosje må være tilknyttet en sentral, samt ta bort taket på antall løyver. (Foto: Mikaela Berg)

Åpner opp for Uber

«Tiden er nå inne for å sette UberPOP på pause i Norge – og komme tilbake igjen når nye reguleringer er på plass» skrev transporttjenesten Uber da selskapet trakk sin mest populære tjeneste fra det norske markedet.

– Det er et syvmilssteg i riktig retning. Vi signaliserer at det gamle stivbeinte regelverket vi har hatt må moderniseres. Hvis du spør om dette åpner for Uber og andre slike løsninger, så er svaret ja. De skal forholde seg til de samme spillereglene som andre som bedriver persontransport, sier Peter Frølich til DN. Han er justispolitisk talsmann for Høyre og ledet Høyres delingsøkonomiutvalg.

– Dagens regler er ikke bra for den eksisterende bransjen, ikke for kundene og ikke for nye aktører. Regelverket har ikke passet inn i tiden. Dette er en grei avklaring for alle parter, sier Frølich.

Fortsatt løyve

Regjeringen foreslår nå blant annet å oppheve kravet om at en drosje må være tilknyttet en sentral, samt ta bort taket på antall løyver.

– Vi legger opp til å fjerne ordningen med behovsprøving, som i dag kunstig begrenser antall aktører i drosjemarkedet. Det er viktig for regjeringen med et velfungerende drosjetilbud i både by og distrikt. Vi ønsker å legge til rette for at lokale myndigheter kan sikre et tilfredsstillende drosjetilbud, der markedet selv ikke leverer et godt nok tilbud. En mulig løsning kan være at fylkeskommunene kan kjøpe nødvendig drosjeberedskap eller tildele eneretter til enkelte aktører. Prosessen gjennomføres på en grundig måte, der aktørene vil være involvert, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Brevet fra regjeringen kom etter at Esa i februar fant at den norske drosjereguleringen ikke fulgte retten til fri etablering etter EØS-avtalen. Det er særlig det at fylkeskommunene fastsetter antall løyver etter behovene i området, tildelingskriteriene for løyver, og sentral-tilknytningen som var i strid med avtalen.

Igangsetter et regelverksarbeid

Samferdselsdepartementet vil nå starte arbeidet med de nødvendige regelverksendringene. Forslag til endringer vil følge vanlig prosedyre og skal ut på alminnelig høring før de iverksettes.

Det tas sikte på å sende forslagene til regelverksendringer på høring høsten 2018.

– Vi kommer til å sørge for at det blir en tidsperiode fra regelverket vedtas til det iverksettes for å og gi aktørene mulighet til å innrette seg etter den nye ordningen, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Happy holidays!
Kjetil Wiedswangs julekalender: I morgen starter jødene sin desemberlysfest, Chanuka. Julen er i ferd med å bli en del av en flerkulturell vinterfestival. Happy Holidays!
01:26
Publisert: