Etter mange konflikter med den etablerte drosjenæringen valgte taxi-utfordreren Uber i 2017 å trekke seg delvis ut av Norge. Onsdag foreslo regjeringen store endringer i regelverket for drosjer, blant annet ved å fjerne fylkeskommunenes mulighet til å sette et øvre tak for antall drosjeløyver. Dermed er det duket for et Uber-comeback.

– Vi ønsker større konkurranse for å gi passasjerer et fleksibelt drosjetilbud. Dette er spesielt viktig i en tid der omsetningen i drosjenæringen går nedover og nye bildelingstjenester blir stadig mer populære, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

I en spørsmål/svar-oppstilling som følger pressemeldingen spørres det om Uber kan komme tilbake.

– Ja, Uber og andre nye drosjeselskap er hjertelig velkommen tilbake til Norge, så lenge de følger norske lover og regler, skriver regjeringen.

Dette må sjåføren din ha

Det påpekes imidlertid at Uber må etablere seg som et norsk selskap. DN har av Samferdselsdepartementet fått tildelt en liste over krav både Uber og andre drosjeselskap/sjåfører må oppfylle for å drive taxivirksomhet. Dette må du se etter:

  • Sjåføren må ha løyve.
  • Må ha forretningsadresse i Norge.
  • Må ha attest som viser at søkeren ikke har utestående gjeld eller er under konkursbehandling.
  • Ha god vandel.

I tillegg må alle sjåfører ha en kjøreseddel. Det følger en del krav med denne også:

  • Faglig kompetanse. Man må blant annet kunne førstehjelp.
  • Må være 20 år og ha hatt førerkort i over to år.
  • Må ha god helse og god vandel.

Det stilles også krav til bilene som benyttes:

  • De må være registrert i Brønnøysundsregisteret som drosjebil.
  • Må ha taksameter.
  • Må gjennomføre årlige EU-kontroller.

Uber er positiv

En talsperson for Uber sa onsdag til DN at selskapet følger utviklingen i Norge tett.

«Vi ser positivt på alle forslag som anerkjenner potensialet i ny teknologi for å øke dagens mobilitet, samtidig som det er et behov for nye reguleringer. Vi ser frem til å studere lovforslaget i sin helhet og vil fortsette å være til disposisjon for norske myndigheter til å diskutere våre innspill», skriver Daniel Byrne i Uber til DN.

Det er imidlertid ikke kjent om Uber er villig til å føye seg etter det nye regelverket.

– Ingen store forventninger

– Sist de var her opererte de i markedet og dumpet priser, og det var basert på at det ikke blir betalt skatt og avgifter. De ble dømt for det, de vedtok bøter for det, sjåfører ble dømt for det. Vi må forutsette at det ikke blir sånn som dette, men Uber har en historie rundt dette internasjonalt, så vi har ingen store forventninger til at de prøver å innrette seg, sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund.

Han synes ikke regjeringen stiller høye nok krav, og at den bommer på ett viktig punkt.

– De tror at prisene vil synke når man flytter flere biler ut i bilmarkedet fordi det blir et økt tilbud. Erfaringer fra Norge, Oslo, internasjonalt og fra forskning, sier at det ikke vil skje. Vi er overrasket over at regjeringen har sett bort i fra alle innspillene de har fått i høringene, sier Refseth.

Daniel Byrne i Uber sier de har forbedret seg.

– Vi endrer måten vi driver på i dag og vi jobber hardt for å bygge tillit til europeiske byer. I Europa driver vi i dag en tjeneste som opererer innen nasjonale transportlover med profesjonelle og sertifiserte sjåfører, sier han.

Åpner for nye etableringer

Bakgrunnen for lovendringen er ifølge regjeringen at konkurransen i drosjemarkedet fungerer for dårlig i dag.

«Ny teknologi og endrede reisevaner kan endre folk sin bruk av drosjer vesentlig i årene som kommer. I tillegg opplever drosjenæringen økt konkurranse gjennom delingsøkonomiens inntreden», skriver regjeringen.

Et av tiltakene for å gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i taxinæringen er å fjerne taket for antall drosjeløyver.

«Ved å fjerne denne hindringen legger regjeringen til rette for at nye aktører kan etablere seg i markedet, fordi det nå blir lettere å få tildelt nye løyver, skriver regjeringen.

– Bedre og billigere

Andre endringer i regelverket er at drosjene ikke lenger trenger å være tilknyttet en drosjesentral, at det er færre krav til løyvehaver, men flere krav til sjåføren. Eksempelvis må det gjennomføres opplæring i førstehjelp for sjåfør og prøven vil være på norsk.

– Med endringene vi nå gjør, kan det komme nye forretningskonsept fordi bransjen kan organisere seg som de selv vil og formidling av drosjetjenester vil kunne skje ved hjelp av nye løsninger. Dette kan føre til bedre, billigere og mer tilgjengelig tjenester for passasjerene, sier samferdselsministeren.

Han påpeker at det er viktig at drosjetilbudet er godt i hele landet.

– I 384 av landets 422 kommuner vil fylkeskommunene få mulighet til å dele ut enerett til ett eller flere selskap for å kjøre drosje, dersom de ser behov for det. Slik blir det mulig å sikre tilbudet der markedet i seg selv ikke gir et godt nok tilbud. Med dette sikrer vi et fremdeles godt drosjetilbud i hele landet, sier Dale.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.