Mandag ettermiddag ble første skiftesamling gjennomført etter at renovasjonsselskapet RenoNorden ble slått konkurs i midten av september.

Det fremgår av bostyrets rapport at det foreløpig har kommet inn krav på over 555 millioner kroner i boet til det norske datterselskapet RenoNorden as. Det forventes at ytterligere betydelige krav vil bli innmeldt. Bostyrer venter blant annet lønnskrav fra tidligere ansatte som er estimert til 55 millioner kroner. Ifølge rapporten er det per i dag inndrevet aktiva for 163 millioner kroner i boet.

– Vi forventer at de totale kravene i både as og asa vil være på mellom én og 1,5 milliarder kroner når vi har fått inn alle krav fra ansatte og banker, sier bostyrer Tom Hugo Ottesen etter mandagens skiftemøte.

I det børsnoterte konsernet RenoNorden asa er det foreløpig kommet inn krav for 111 millioner kroner. Også her forventes det at det vil komme inn ytterligere betydelige krav. Saldo på asa-boets konto er 14,7 millioner kroner.

Konsernsjef Harald Rafdal og styreleder Per Gunnar Rymer var til stede under skiftemøtet men ønsket ikke å svare på DNs spørsmål.

«Komplisert og krevende»

Krisen i RenoNorden oppsto etter at det ble klart at den tidligere ledelsen i selskapet hadde inngått en rekke avfallskontrakter som ikke var lønnsomme og tvert imot påførte RenoNorden store tap. Ifølge den nye konsernsjefen Harald Rafdal var pristilbudene RenoNorden hadde gitt i enkelte anbudsprosesser opptil 90 prosent lavere enn de konkurrerende budene.

De siste to månedene har bostyrer Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale jobbet på spreng med å rydde opp i restene etter RenoNorden.

– Det har vært en svært komplisert og krevende prosess siden det er mange underselskaper og mange ulike kontrakter med lokale tilpasninger. Det har vært viktig at søppelhentingen blir opprettholdt, og mye av arbeidet de første ukene var knyttet til å overføre kontraktene til de nye driftsselskapene, sier Ottesen til DN i forkant av mandagens skiftesamling.

Jobber med å selge i utlandet

Over 130 kommuner ble rammet av konkursen i søppelgiganten. Ottesen forteller at advokatfirmaet Kvale har hatt 12 ansatte i sving med å avvikle selskapet, i tillegg til minst seks eksterne personer, inkludert revisorer og representanter for RenoNorden.

Som bostyrer har Ottesen også jobbet med å selge RenoNordens virksomhet i Sverige, Danmark og Finland. Rundt 15 interessenter har meldt seg, men også denne prosessen har ifølge Ottesen vært krevende. Boet fått bistand fra DNB Markets og Danske Bank Corporate Finance for å vurdere verdien av selskapene og deres kontrakter.

Ottesen sier at kravene med høyest prioritet vil bli dekket fullt ut.

– Det ser ut til at de ansatte vil få alle sine krav knyttet til lønn, feriepenger og pensjon dekket. I tillegg vil alle offentlige krav bli dekket. Resten vil bli fordelt på de gjenværende kreditorene, sier Ottesen. (Vilkår)

Energitoppene spår når hele bilparken kjører på fornybar energi
Hør hva olje og energitoppene i Norge tror om når bilparken kjører på fornybar energi og hva kjører de selv
03:02
Publisert: