Søppelselskapet RenoNorden klarte i andre kvartal å sikre et lite overskudd før skatt på 2,2 millioner kroner. Dette er en betydelig bedring i forhold til et resultat før skatt på minus 466 millioner kroner i samme periode 2016.

RenoNorden har vært i dyp finansiell krise det siste året etter at det ble klart at feilkalkulerte anbud ville påføre selskapet store tap. Mange av kontraktene selskapet hadde inngått var ikke lønnsomme, og de store underskuddene gjorde raskt at RenoNorden havnet på kant med långiverne. Ved utgangen av andre kvartal er selskapet i brudd med sine lånebetingelser, og selskapet forhandler fortsatt med långiverne.

- Andre kvartal var et nytt skuffende kvartal som resulterte i ytterligere kostnader i de nylig oppstartede kontraktene, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Jobber med å bli kvitt kontraktene

Styret i RenoNorden understreker at problemet med de tyngende tapskontraktene i Norge må bli løst. Selskapet har hyret inn meglerhuset Carnegie for å prøve å få på plass et salg av hele, eller deler av, selskapet.

I løpet av andre kvartal ble den siste av de mye omtalte tapskontraktene påbegynt. Selskapet skriver at den gradvise overgangen fra gamle lønnsomme kontrakter til nye tapskontrakter vil putte et negativt press på driftsmarginen. RenoNorden jobber fortsatt på spreng for å forhandle seg ut av tapskontraktene, enten ved at de termineres eller ved at de endres.

- Som et resultat av disse forhandlingene ble det avtalt terminering av kontraktene med Kragerø kommune, og Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, skriver RenoNorden i kvartalsrapporten.

Selskapet har som et resultat av dette frigjort tapsavsetninger på 20 millioner kroner.

Rekordhøy ordrebok

Til tross for at alle tapskontraktene nå er påbegynt klarte RenoNorden å sikre et lite overskudd i andre kvartal. Resultatet for første halvår viser imidlertid fortsatt et underskudd på 384 millioner kroner. Selskapets omsetning økte litt i andre kvartal, fra 498 til 502 millioner kroner.

I kvartalet kom også den endelige rettsavgjørelsen rundt de omdiskuterte søppelkontraktene i Stockholm. Det at disse kontraktene nå har blitt endelig bekreftet bidrar til at RenoNordens ordrebok vokste med 1,5 milliarder kroner i andre kvartal. Ved utgangen av kvartalet hadde RenoNorden en rekordhøy ordrebok på 8,9 milliarder kroner. (Vilkår)

– Vi har mange blondiner i Finland
Slik gikk det da Donald Trump overtalte den finske presidenten Sauli Niinistö til å ta et siste spørsmål under besøket i Det hvite hus.
00:23
Publisert: