Under Kollektivkonferansen 2017 i Oslo torsdag lanserte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen appen Entur, Norges offisielle nasjonale ruteplanlegger.

– Å gi folk presis informasjon om hvilke transportalternativer de har og sanntidsinformasjon om forsinkelser er en like viktig oppgave for oss som å bygge noen flere meter vei eller jernbane, sa Solvik-Olsen da han presenterte løsningen.

Det er gått mer enn ti år siden løsningen først ble nevnt.

– Første gang en nasjonal ruteplanlegger ble nevnt i statsbudsjettet var i 2006. Siden da har det vært mange ulike prosjekter, men det er først de siste årene, etter at flere nødvendige teknologier er blitt modne, at vi har fått fart i utviklingen, sier Solvik-Olsen.

Har brukt 30 mill.

Entur-appen samler all ruteinformasjon fra Norges 60 kollektivselskaper i én løsning. Selve appen er den minste delen av prosjektet.

– For å få dette til å fungere har vi måttet skape tekniske standarder og få alle 60 aktører til å levere sine data til løsningen. Denne jobben er enormt omfattende og tidkrevende, men straks vi fikk mandatet på plass har det vært rask fremdrift i prosjektet, sier Solvik-Olsen.

Siden 2014 har regjeringen brukt 30 millioner kroner på å få på plass en nasjonal reiseplanlegger. Samferdselsministeren synes det er vel anvendte penger.

– Dersom alle de 60 kollektivselskapene skulle laget digitale løsninger selv ville det blitt langt dyrere og vi ville fått mange ulike løsninger. Det hadde ikke kommet de reisende til gode, sier Solvik-Olsen.

Den nasjonale ruteplanleggeren er også bra for konkurransen i kollektivbransjen, påpeker han.

– For de små kollektivselskapene betyr det også mye fordi de slipper å gjøre mye av digitaliseringsjobben selv. Plattformen er konkurransenøytral, så alle får vist frem sitt tilbud på like vilkår, sier Solvik-Olsen.

Markedssjef Annette Skaarnæs og adm.dir. Johnny Welle i Entur as demonstrerte den nasjonale reiseplanleggeren under Kollektivkonferansen 2017.
Markedssjef Annette Skaarnæs og adm.dir. Johnny Welle i Entur as demonstrerte den nasjonale reiseplanleggeren under Kollektivkonferansen 2017. (Foto: Gorm K. Gaare)

Sanntidsinformasjon

I dag leverer syv av 60 kollektivselskaper sanntidsinformasjon om forsinkelser til Entur. Det betyr at det er mange steder i landet man ikke kan vite om bussen er i rute.

– Størsteparten av de reisende i Norge får sanntidsinformasjon. Sanntidsinformasjon er tilgjengelig i alle de største byene, men ikke i alle distriktene, sier Annette Skaarnæs, markedssjef i Entur.

Hun sier kostnaden og kompleksiteten ved å tilby sanntidsinformasjon har sunket mye de siste årene og at Entur regner med de fleste kollektivselskapene vil tilby dette relativt raskt.

– Det er jo ikke veldig nyttig å vite når toget eller bussen skulle gått. Vi har gjort mye av jobben for kollektivselskapene så terskelen for å tilby dette skal være lavest mulig, sier Skaarnæs.

Uten billettkjøp

Foreløpig inneholder Entur-appen bare ruteinformasjon. Skal man fra A til B hvor som helst i landet får man opp alle rutealternativer for strekningen, både type transport og ulike transportselskaper. I dag er det nesten bare NSB og Ruter som også leverer prisinformasjon og billettkjøp i appen.

– Prisinformasjon og betaling er neste steg. Men også her må det gjøres et stort arbeide med å standardisere billettløsningene. Det er mange kompliserte systemer for soner, rabatter og periodebilletter i Norge som gjør dette krevende, sier Solvik-Olsen.

Innen sommeren 2018 skal minst fire fylker bruke Enturs billettløsning. Andre regioner kommer etter.

– Det er naturlig at man skal kunne kjøpe én billett for en reise, selv om man bruker flere kollektivselskaper på veien, sier Solvik-Olsen.

Enturs database er åpen for alle som ønsker å lage en reiseapp med ruteplanlegging.

– Vårt mål er ikke å utkonkurrere reiseselskapenes egne løsninger og bli den dominerende appen. Alle som vil utvikle en reiseapp med ruteplanlegging kan koble seg til vår database og etter hvert betalingsløsning, sier Skaarnæs.

Samferdselsministeren tror ruteplanlegging kan bli en attraktiv markedsplass.

– Den nasjonale reiseplanleggeren lager et grunnlag for alle små og store aktører som vil tilby sine løsninger. Det er viktig at de reisende får den samme presise informasjonen uansett hvilken reiseapp de bruker, sier Solvik-Olsen.(Vilkår)

Elghufsens læremester gir deg fem råd om elghufs
Kunsten å bevege seg som elgen på barmark har herdet skiløpere i generasjoner. I et halvt århundre har Audun Kolstad (72) vært elghufsens læremester.
01:40
Publisert: