Politiet undersøker om enkeltpersoner kan straffes i Hurtigruten-saken

Førstestatsadvokat Lars Fause skal avgjøre påtalespørsmålet i Hurtigruten-saken. – Politiet undersøker også om enkeltpersoner kan straffes, sier han.

– Politiet undersøker også om enkeltpersoner kan straffes. Det ligger også i mandatet. Enten vil saken henlegges, eller det blir tiltale eller bøter for enkeltpersoner eller foretaksbot, sier Lars Fause, førstestatsadvokat i Troms og Finnmark statsadvokatembeter og påtaleansvarlig i Hurtigruten-saken.
– Politiet undersøker også om enkeltpersoner kan straffes. Det ligger også i mandatet. Enten vil saken henlegges, eller det blir tiltale eller bøter for enkeltpersoner eller foretaksbot, sier Lars Fause, førstestatsadvokat i Troms og Finnmark statsadvokatembeter og påtaleansvarlig i Hurtigruten-saken.Foto: Anita Arntzen
Publisert 18. September 2020, kl. 17.30Oppdatert 18. September 2020, kl. 17.30