Den samfunnsøkonomiske nytten av skipstunnelen blir også enda mer negativ, går det frem av en ny analyse fra konsulentselskapene Atkins Norge og Oslo Economics.

Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane bekrefter at hun regner med sinne i vest dersom tunnelprosjektet nå blir dyttet frem i tid eller skrinlagt. Dessuten angriper hun grunnlaget for de nye regnestykkene for Stad skipstunnel.

Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane tror skipstunnellen ved Stad blir bygget.
Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane tror skipstunnellen ved Stad blir bygget. (Foto: Jan Petter Lynau/VG/NTB Scanpix)

– De har blant annet sett bort fra ny hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund, som vi nå utreder.

Ekstra runde

Det er Kvalitetssikring 2-analysen (KS2) som gir de dårligere tallene for tunnelprosjektet, sammenlignet med første konseptvalg og kvalitetssikring (KS1).

Kostnadsanslaget er nå økt med en halv milliard kroner – til totalt 3,7 milliarder kroner.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke kommentere nærmere om og i tilfelle hvilken effekt en halv milliard i kostnadsøkning kan få for skipstunnelprosjektet, melder han via departementets informasjonsavdeling. Da KS2-analysen ble lagt frem i mai oppga statsråden til NRK at det trengtes tid til å studere tallene nærmere.

Offentlige byggeprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner er pålagt å gjennomføre en slik KS2-analyse ved uavhengige konsulenter. Gjennomgangen skal sikre at forutsetninger og kalkyler holder vann.

Nå anslås det at tunnelen vil koste 26.000 kroner (omregnet til 2018-verdi) for hvert av de 10–12 fartøyene som antas å passere hver vei i døgnet gjennom tunnelen – regnet over en 40-årsperiode.

Opp – og ned

Lokale grupper av kommune- og fylkespolitikere og næringsdrivende har kjempet i årtier for å få realisert den 1700 meter lange tunnelen gjennom roten av Stadlandet. I siste Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029) fra 2017 rykket skipstunnelen frem på regjeringens prioriteringsliste.

Da varslet regjeringen bevilgning på 1,5 milliarder kroner til å gå i gang i første seksårsperiode, deretter 1,2 milliarder til å fullføre i de påfølgende årene.

Signalene vekket stor begeistring i berørte fylker og kommuner, alle representert i en egen prosjektgruppe som har arbeidet lenge for saken.

Den nye analysen fra konsulentselskapene Atkins Norge og Oslo Economics slår imidlertid kaldt vann i blodet på gruppen. Her anslås altså prosjektets ramme til å øke med vel en halv milliard kroner – til 3,67 milliarder. Dette er anslaget man mener det er 50 prosents sannsynlighet for å treffe.

Dersom det kreves 85 prosent sannsynlighet, anslås kostnaden til 4,35 milliarder kroner.

Den samfunnsøkonomiske nytten forverres ifølge den nye rapporten fra minus 1,4 milliarder kroner til minus 3,1 milliarder kroner i et 40-årsperspektiv.

Blant årsakene er at det nå anslås redusert nytte av hurtigbåtrute, og færre ulykker eller forlis for å dra rundt Stad enn i tidligere beregninger. KS2-analysen nevner også at eksisterende veier på begge sider av tunnelløpet kuttes og må bygges på ny.

«Uten næringshensyn»

– Vi stiller oss avvisende til hele rapporten. Utrederne har så godt som nullstilt de positive effektene for næringslivet og for lokalbefolkningen, sier Rolf Domstein, sjef i sjømatkonsernet av samme navn og styreleder i prosjektgruppen som har kjempet for Stad skipstunnel.

Han mener mer og raskere sjøtransport blir avgjørende dersom vekstmålene for norsk sjømatnæring skal nås.

– Det er ikke tatt hensynet til de lavere transportkostnadene for næringslivet og virkningen av ny hurtigbåtrute Ålesund-Bergen, slik det ble gjort i forrige utredningsrunde, sier Domstein.(Vilkår)

Vil du løpe raskt i terrenget? Da er det to ting du må øve på.
Terrengløper Hans Kristian Smedsrød gir deg sine beste tips
02:40
Publisert: