Før 1. september 2014 var det mulig for saksbehandlere ved trafikkstasjonene her i landet å utstede førerkort uten at verken teoriprøve eller praktisk prøve var gjennomført.

Agderposten skrev i vår at en korrupsjonsanklaget tidligere ansatt ved Arendal trafikkstasjon en gang mellom 2012 og 2014 utvidet førerkortet til en konkursrammet og korrupsjonssiktet bruktbilforhandler i Arendal til også å omfatte tyngre kjøretøy.

«Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter», skriver internrevisorene til Statens vegvesen i internrapporten etter granskningen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.

Overrasket

I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.

Regionveisjef Kjell Inge Davik sier til Fædrelandsvennen at han er overrasket over at granskerne fant så mange hull i deres systemer.

– Vi skal lukke de hullene vi kan. Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan. Dette er en læring vi tar med oss videre, sier Davik til avisen.

Grov korrupsjon

Før 1. september 2014 måtte saksbehandlerne ved trafikkstasjonene selv legge opplysninger fra en rekke sidesystemer inn i motorvogn- og førerkortregisteret Autosys. Det var ingen automatisk kontroll av opplysningene, og ifølge internrevisjonens rapport var det derfor mulig å utstede førerkort uten at teoretisk og praktisk prøve var bestått.

Både bruktbilforhandleren og den tidligere saksbehandleren på Arendal trafikkstasjon er siktet for grov korrupsjon. Begge nekter straffskyld.

(©NTB)(Vilkår)