– Det er omfattende krav til veibygging for å sørge for sikkerheten. Nå blir stadig mer sikkerhet innebygd i bilene. Vi må se på om kravene til veiene da kan reduseres, sier konstituert direktør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

Han presiserer at nullvisjonen for antall drepte i trafikken uansett skal bestå.

– Og det er langt frem før vurderingene er ferdige, sier han.

Sving og sikt

Dagens veier konstrueres under kostbare krav til blant annet kurveforhold, dosering og siktlinjer for å opprettholde sikkerhet.

Vurderingene som etter hvert skal komme, dreier seg etter det DN forstår blant annet om teknisk bedre biler kan klare krappere svinger uten økt risiko.

Sensorer med ulike varslingssystemer og annen førerstøtte i bilen kan likeens tenkes å medvirke til at behovet for å bygge inn sikkerhetskrav i selve veikonstruksjonene kan reduseres eller forenkles.

Et eksempel kan være de såkalte rumlefeltene, altså riller som legges midt mellom to kjørebaner. Bilførere varsles der med kraftig vibrasjon dersom hun eller han er uoppmerksom og er i ferd med å bevege seg utenfor eget kjørefelt.

Veivesenet anser billige riller i et smalt bånd i asfalten som en suksess sikkerhetsmessig. Et spørsmål er i hvilken grad slike kan erstatte langt dyrere fysiske skillegjerder mellom veibanene.

I fremtiden kan dessuten internettilkobling i alle biler gi langt bedre løpende informasjon om forhold på veiene.

Naf: Vurdering ok

Norges Automobil-Forbund avviser ikke nye vurderinger av sikkerhet og teknikk:

– Det er bra på sikt at vi kan få mer vei for pengene ved bruk av ny teknologi. Men det er utrolig viktig å ivareta overgangsperioden. Det tar tid å bytte ut bilparken og veiene må fortsatt kunne være gode nok for dem som ikke har biler med den nyeste teknologien, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Naf.

Statens vegvesen har fått i oppdrag av samferdselsdepartementet å se hvordan penger til vei kan brukes på best mulig måte.

Bedre vedlikehold og sikring av veinettet mot flom og ras er på topplass for å oppnå effektiv pengebruk.

– Vi ser at klimaendringene medfører stengte veier. Uten grøfter, kummer og rør blir skadene større og avbruddene kommer oftere, sier Bjørne Grimsrud.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.