– Vi må bruke ideer fra delingsøkonomi for å utnytte veikapasiteten bedre. Samkjøring gir flere passasjerer i hver bil og deling av bilparken gir færre biler på veiene med lavere utslipp som ringvirkning, sier Trond Hovland, leder for ITS Norge.

ITS Norge er en bransjeorganisasjon som ønsker å bruke teknologi til å forbedre trafikkflyt i Norge og dermed også senke utslippene. ITS står for Intelligente transportsystemer, et system som har fått mye oppmerksomhet i den siste utgaven av Nasjonal transportplan, som nylig ble lagt frem.

Intelligente transportsystemer er moderne løsninger for kjøretøy og veier som bruker it- og kommunikasjon til å effektivisere trafikk og transport. Hovedideen er at kjøretøy og veier snakker med hverandre for å øke sikkerheten, redusere køer og dermed også utslipp.

I Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029 anbefaler Samferdselsdepartementet å bevilge milliardsummer til intelligente transportsystemer. Bare i Kystverket er det anbefalt en bevilling på 4,6 milliarder kroner. I tillegg kommer penger som ligger under andre budsjettposter.

– Det er vanskelig å sette ett konkret tall, men intelligente trafikksystemer bør bli en naturlig del av alt fra Forsknings og utviklingsprosjekter til veiutbygging og it-prosjekter, sier Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen. Lund sitter i sekretariatet som utarbeider Nasjonal transportplan.

Må dele

– Alle trafikketater og transportselskaper sitter på mengder av data og informasjon, men disse deles i liten grad mellom aktørene. Mer samhandling og bedre analyser av dataene kan gi færre køer og mindre utslipp uten ulike foreslåtte forbud, sier Hovland.

For å oppnå smartere samferdsel er det to områder å modernisere: Veiene og kjøretøyene.

– Med mennesker bak rattet må vi ha tresekundersregelen. Men helt eller delvis selvkjørende kjøretøy kan avstanden reduseres betraktelig og frigjøre mye veiareal. Det er også viktig å fylle opp bilene på veien mest mulig, sier Hovland.

Her kommer delingsøkonomien inn. Hvis køene reduseres blir samkjøring et reelt alternativ til kollektivtransport for mange.

– Deling av kjøretøy og samkjøring er en idé fra delingsøkonomien som kan gi god effekt. Større selskaper har så smått begynt å bytte ut personlige firmabiler med delingsbiler administrert av utleieselskaper ute hos selskapene, sier Hovland.

– Å disponere en bil alene er en tanke vi må venne oss av med i fremtiden. For den oppvoksende generasjon er dette allerede på vei inn, sier Hovland.

Veinettet kan også bli smartere med teknologi. Å få sanntids overvåkning av trafikken som sender ut informasjon til alle bilene langs veien er egentlig ikke så avansert.

– Når veiene snakker med bilene blir de også sikrere. Dersom en bil nødbremser bør alle bilene bak få beskjed om det. Er det glatt eller kø bør bilene bak ledes utenom når mulig, sier Hovland.

Nasjonal ruteplanlegger

Cindy Mar, global teknologidirektør for offentlig sektor i Microsoft.
Cindy Mar, global teknologidirektør for offentlig sektor i Microsoft. (Foto: Per Ståle Bugjerde)
I Auckland på New Zealand har myndighetene samlet all trafikkinformasjon fra alle etater i ett system som også analyserer værmeldingene, trafikkstatistikk og hvor store arrangementer i byen mates inn. Et felles billettsystem er også på plass.

– I én enkelt app kan man se hvilken rute eller transportmetode som er raskest fra A til B akkurat der og da. Det sparer innbyggerne for mye tid og fordeler de reisende på en måte som reduserer trengsel og kø, sier Cindy Mar, teknologidirektør for offentlig sektor i Microsoft.

Hun har vært på besøk i Norge for å snakke med Samferdselsdepartementet om fremtidsrettede transportløsninger for Norge. For eksempel smartere parkering i byene.

– Noe av det som skaper mest unødvendig utslipp er leting etter parkering i byene. Et smart parkeringssystem kan tildele plasser til beboere på vei hjem. Det vil også spare mye tid for dem det gjelder, sier Mar.

I Washington, DC prøver de ut et system hvor enkelte av filene på hovedveiene skifter retning til ulike tider på døgnet.

– Slike systemer reduserer køer og utslipp uten at man nødvendigvis trenger å bygge ut veiene, sier Mar.

Les også:
Nå kommer Toyotas hydrogenbil
Spøker for gods på bane dnPlus (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.