– Det er rom for innovasjon i det norske taximarkedet. Norske forbrukere har ropt etter enklere og mer pålitelig transport i mange år. Vi er glade for endelig å være tilbake, sier Peter Löfstrand, nordisk sjef for Uber i en pressemelding.

Selskapet, som tilbyr persontransport gjennom sin app, gjorde det i 2017 klart at det la ned sin tjeneste Uber Pop, i påvente av regelverk som regulerer Ubers tjenester.

To nye tjenester

1. november trer den nye drosjeloven i kraft, noe som gir Uber anledning til å lansere tjenesten Uberx. I tillegg kommer tjenesten Uber Green, der sjåførene benytter seg av elektriske biler.

Det vedtatte lovforslaget opphever blant annet reguleringen av hvor mange drosjeløyver som kan tildeles i ett fylke, fjerner kravet om at drosjer må være tilknyttet en drosjesentral og stiller færre krav til de som skal ha drosjeløyver.

Uber skriver i pressemeldingen at de nye tjenestene oppfyller kravene i den nye drosjeloven. Tjenestene vil bli tilgjengelige mandag 2. november.

Tjenestene Uber Black og Uber Lux, der sjåførene kjører luksusbiler, samt Uberxxl, der sjåførene kjører store biler som kan frakte flere om gangen, har alle vært tilgjengelige i flere år, og vil fortsette å være det.

Frykter useriøse aktører

Hanne Skåle Thowsen, direktør i Taxiforbundet, sier til DN at de er bekymret for at Uber og tilsvarende konsepter kan komme til å «operere på sidelinjen». Forbundet har vært kritisk til deregulering «hele veien», ifølge Thowsen.

– Vi er klar over fra tidligere at måten de opererer på tilsier at de ikke følger nasjonalt regelverk.

– Som hva da?

– Kjører sjåførene for eksempel med takstameter? Uber har tidligere operert med bestilling og betaling gjennom app-til-app mellom passasjer og sjåfør, men selv med en deregulering er det fortsatt krav om takstameter installert i drosjen. Registrering av betaling via taksameter er viktig for å hindre skatteunndragelse. Eksisterende drosjenæring har også apper, men da blir betalingen registrert i taksameteret. I tillegg kjenner vi jo til hvordan Uber har operert med tanke på arbeidsforhold for sine sjåfører. Det er også sentralt, sier Thowsen.

På spørsmål om hva hun mener er farene med deregulering, sier direktøren at det er en frykt for useriøse aktører med mer fokus på pris enn kvalitet og sikkerhet.

– I tillegg er vi bekymret for at ingen kontrollerer næringen. I våre naboland har det blitt deregulert på løpende bånd, og de rapporterer om betydelig skattesvikt etter dereguleringen. Skal man ha en seriøs drosjenæring etter 1. november er kontroll om næringen følger alle regler helt avgjørende.

– Så lenge Uber konkurrerer på like vilkår som eksisterende drosjenæring har gjort og gjør, så må de bare komme. Vi er klare for konkurranse, legger hun til.

Fikk bot på fem mill.

Da Uber entret det norske markedet i 2014, skapte det rabalder, ved å true den tradisjonelle drosjenæringen i Oslo. Selskapet har hele veien fastholdt at det står for innovasjon i drosjemarkedet, mens kritikere har anklaget selskapet for sosial dumping.

I forkant av at Uber la ned deler av virksomheten i 2017 måtte en rekke sjåfører betale forelegg, som følge av at de hadde kjørt uten drosjeløyve. I tillegg vedtok de to Uber-selskapene Uber Norway as og Uber BV forelegg på 2,5 millioner kroner hver for brudd på yrkestransportloven.

Uber skriver i pressemeldingen at alle sjåførene deres er selvstendig næringsdrivende, eller tilknyttet et tredjepartsselskap, samt at alle sjåførene har kjøreseddel, drosjeløyve og registrert drosjebil.

Trøbbel i London og hjemme

Det er imidlertid ikke bare i Norge at transportselskapet har hatt motbør.

I fjor høst spøkte det for Ubers videre eksistens i London da transportmyndighetene besluttet å ikke gi Uber lisens til videre drift. Bakgrunnen var en etterforsking som ifølge Fincancial Times fant mer enn 14.000 Uber-turer fra uautoriserte sjåfører mellom slutten av 2018 og starten av 2019. Bakgrunnen for turene er en svakhet i appen som har gjort at sjåfører kan manipulere den for å få fraktet passasjer, ifølge Bloomberg.

Tidligere denne høsten ble det imidlertid klart at Uber fikk godkjent en ny lisens, etter å ha anket avgjørelsen fra i fjor høst. London er et av Ubers største og mest lukrative markeder i Europa.

I hjemstaten California har Uber og konkurrenten Lyft vært i en flere måneder lang rettskamp mot myndighetene. Forrige uke ble det klart at selskapene må reklassifisere sine sjåfører som ansatte i stedet for individuelle kontraktører, skrev CNN, med henvisning til en avgjørelse fra en ankedomstol i California. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.