EU-domstolen kom onsdag med sin avgjørelse i en sak fra Spania der Uber er blitt trukket for retten av Elite Taxi, en bransjeorganisasjon for taxisjåfører i Barcelona.

Ikke en digital tjeneste

Domstolen konkluderer med at den tjenesten Uber tilbyr, ikke kan klassifiseres som en digital tjeneste.

Uber er mer enn en app, fastslår domstolen. Appen kan ikke ses isolert, men må forstås som en integrert del av et helhetlig system der hovedpoenget er å tilby transporttjenester.

Konsekvensen er at Uber ikke kan påberope seg de frihetene som gjelder for digitale tjenester i EU.

Kan få store konsekvenser

Tvert imot står medlemslandene fritt til å regulere Uber på akkurat samme måte som andre transportselskaper. Det er opp til medlemslandene selv å avgjøre nøyaktig hvordan slike transportselskaper skal reguleres.

EU-domstolens avgjørelse kan få store konsekvenser for Uber i Europa.

I Barcelona betyr det eksempelvis at Uber må skaffe seg drosjeløyver og godkjennelse fra lokale myndigheter for å kunne operere lovlig.(Vilkår)