Har du noen gang sendt en tekstmelding mens du kjører?

Vel, det er ikke det verste du kan gjøre, ifølge forskere ved University of Utah. I en studie gjort for American Association Foundation for Traffic Safety kommer det frem at mange av de innebygde funksjonene som er å finne i splitter nye biler er så distraherende at de faktisk ikke burde vært slått på mens bilen er i bevegelse.

Og det er faktisk enda farligere enn å motta og sende meldinger mens du kjører.

Det var Marketwatch som først omtalte saken.

Trygg teknologi blir utrygg

– Med de beste intensjoner utstyres bilen med teknologi som vi tror vil gjøre den tryggere, men folk er folk og bruker teknologien på måter som vi ikke forutser, sier psykologiprofessor David Strayer, som er ansvarlig for studien.

Strayer og de andre forskerne har rangert de farligste distraksjonene under bilkjøring:

  1. Programmere navigasjonshjelpemidler.
  2. Sende og motta tekstmeldinger.
  3. Radio og å snakke i telefonen.
Deltagerne i studien ble bedt om å ringe, sende meldinger, stille inn radioen og bruke navigasjonsutstyr ved å bruke stemmen, touch screen og interaktive teknologier.

Sjåfører som brukte stemmebasert og touch screen-teknologi tok hendene, øynene og tankene av veien i mer enn 24 sekunder for å fullføre oppgavene. De som anvendte seg av bilens navigasjonsutstyr brukte 40 sekunder.

Dagdrømming verst i Norge

I en norsk studie om uoppmerksomhet bak rattet fra i fjor har forskerne Fridulv Sagberg og Hanne Beate Sundfør ved Transportøkonomisk institutt funnet at distraksjonsfaktorene som bidrar til størst andel ulykker er samtale med passasjer, dagdrømming, justering av utstyr i bilen og betjening av radio eller musikkanlegg.

I de rapportere uhellene forskerne har undersøkt var kognitiv distraksjon, altså dagdrømming eller andre indre distraksjoner, det om forårsaket flest uhell – omtrent 10 prosent.

Å sende og motta tekstmeldinger er imidlertid forbundet med langt høyere risiko, ifølge de norske forskerne, selv om det ikke er rapport om mange ulykker på grunn av teksting i Norge.

– Uoppmerksomhet som følge av distraksjon er en betydelig medvirkende faktor i trafikkulykker; et minimumsanslag er cirka 12 prosent av alle ulykker, og andelen er høyest for de alvorligste ulykkene og for ulykker blant unge førere, konkluderer Sagberg og Sundfør i rapporten.

Kun 15 delstater forbyr telefonsamtaler

I USA er det bare 15 delstater og Washington, D.C. som forbyr håndholdt telefonbruk under kjøring. Teksting under kjøring er forbudt i 47 stater og i Washington, D.C. I Arizona og Montana kan du tekste så mye du vil mens du sitter bak rattet, mens i Missouri gjelder forbudet bare de som er 21 år eller yngre.

Mobilbruk er årsaken til 26 prosent av alle trafikkulykker i USA, ifølge en studie av National Safety Council, skriver Marketwatch.(Vilkår)

Årets fredspris gir neppe færre bomber, men komiteen viser en positiv selvstendighet.
Kjetil Wiedswang kommenterer årets fredsprisvinner ICAN.
01:58
Publisert: