Siden toppåret 2008 har ekspressbussene mistet 40 prosent av passasjerene. I samme periode har NSB økt sin markedsandel ved hjelp av store offentlige tilskudd.

Staten betaler blant annet NSBs såkalte sosiale rabatter. Det vil si at staten dekker rabattene NSB gir til barn, studenter, pensjonister og vernepliktige.

I en rapport selskapet Stakeholder har laget for NHO Transport slås det fast at togpassasjerene blir subsidiert med 2,50 kroner per kilometer, mens ekspressbusselskapene må klare seg selv uten noen form for støtte. Og fra nyttår kommer en momsøkning fra 10 til 12 prosent som vil legge ytterligere presse på ekspressbussenes økonomi.

Snudd på hodet

I fredagens budsjettinnstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, fremmer Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet en merknad om at Stortinget skal be regjeringen «fremme forslag om at det innføres en ordning der staten kompenserer busselskapene for sosiale rabatter på ekspressbussruter».

Hvis en slik ordning blir innført, vil ekspressbusselskapene få en årlig kompensasjon på omtrent 175 millioner kroner.

– I denne saken er politikken snudd på hodet, mener administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

– Man skulle tro at partier som Høyre og Fremskrittspartiet var mest opptatt av å sørge for like konkurransevilkår mellom private bussoperatører og statlige virksomheter som NSB. Nå er det de rødgrønne som fremmer forslag om konkurransenøytralitet mellom private og offentlige aktører, sier han.

– Hva vil det bety dersom en slik ordning blir innført?

– Det vil kunne styrke bransjen og bidra til at man kan styrke tilbudet i stedet for å redusere antall avganger eller legge ned ruter. Ekspressbussene mottar ikke offentlig støtte i dag. Kompensasjon for tapte inntekter ved å gi sosiale rabatter vil gi mer likeverdige konkurransevilkår i forhold til NSB, som i dag får dekket dette inntektstapet av staten, sier han.

Neppe flertall?

Men det spørs om forslaget vil oppnå flertall på Stortinget. KrF, som ikke har noen representant i transport- og kommunikasjonskomiteen, kan bli jokeren. Venstre komitémedlem Jon Gunnes støttet ikke merknaden fra de rødgrønne.

– Det er fordi det ikke finnes noen penger til dette i budsjettet, sier han.

– Men en kan vel argumentere for at det ikke, i alle fall ikke i første omgang, vil måtte følge penger med en merknad som å foreslå en slik ordning?

– Jo da, men det er budsjettet for 2018 vi nå har behandlet. Vi synes ikke det passer inn med en merknad som eventuelt ikke vil få noen reell effekt før tidligst i 2019.

– Kan KrF bli en joker dersom forslaget fremmes?

– Det kan godt være, men jeg tror ikke KrF vil være med på dette, sier Gunnes.

Hans Fredrik Grøvan er KrFs transportpolitiske talsperson.

– Jeg har registrert denne merknaden, men jeg har ikke tatt stilling til om vi vil stemme for eller imot, sier han.

– Dere blir dermed jokeren i denne saken?

– Ja, det blir vi visst. Men vi har samtidig inngått et budsjettforlik som gjør at dette uansett ikke vil kunne få noen budsjettkonsekvenser for 2018. Jeg ser eventuelt for meg at saken må utredes og behandles av Stortinget på et senere tidspunkt, sier Grøvan.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Ikke kjøp disse julegavene. Ingen ønsker dem!
Kjetil Wiedswangs julekalender: Økonomer har sett på gaveutvekslingen og funnet den totalt irrasjonell. Hver tiende gave vi får er totalt uønsket.
01:02
Publisert: