– Det har vært en glede å lede dette konsernet siden 2011. Jeg har i henhold til min ansettelsesavtale en rett til å gå over i en rådgiverstilling i selskapet etter fylte 64 år, og har kommet til at tiden nå er moden for å gjøre det. Jeg vil stå i stillingen inntil ny konsernsjef tiltrer, og føler at jeg kan overlevere en veldrevet virksomhet med mange flotte og motiverte medarbeidere, sier Geir Isaksen i en pressemeldingen.

Han meddelte til styret at han ønsket å tre av i stillingen som konsernsjef i selskapet. Isaksen går over i en rådgiverstilling når en ny konsernsjef tiltrer. Han har vært konsernleder siden 2011 og kom fra tilsvarende stilling i oppdrettselskapet Cermaq.

– Geir Isaksen har ledet Vy gjennom store endringer i den tiden han har vært konsernsjef. Jernbanereformen og innføringen av konkurranse om å kjøre tog på norske jernbanestrekninger har krevd en stor omstilling i selskapet, sier styreleder Dag Mejdell.

Styret i Vy har satt ned et ansettelsesutvalg for å finne en ny konsernsjef.

– Vi er takknemlige for den betydelige innsatsen Geir Isaksen har lagt ned til selskapets beste, sier Mejdell i meldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik reagerte passasjerene da NSB skiftet navn til Vy
NSB gjennomfører navneendring til Vy.
02:10
Publisert: