- Hadde informasjonen reflektert produktenes reelle risiko, ville de aldri blitt formidlet av Terra Securities og kjøpt av kommunene, sier bostyrer Jon Skjørshammer.

Terra Securities’ konkursbo saksøker nå Citigroup Inc. i USA for mer enn 200 millioner dollar - rundt 1,2 milliarder norske kroner.

Les:
Saksøker Citigroup for 1,2 milliarder kroner

<b>- Det har vært tøft</b>

- Grove feil
Med på søksmålet er kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik.

Søksmålet bygger på påstand om brudd på amerikansk verdipapirlov i forbindelse med salg av investeringsprodukter til kommunene gjennom meglerforetaket.

- Det er gjort grove feil, som gjør at den reelle risikoen i produktet ikke er kommunisert, sier bobestyreren, advokat Jon Skjørshammer i Selmer på pressekonferansen som nå pågår.

For kommunene medførte investeringene et tap på 541 millioner kroner.

- Ikke en forsmådd investor
Terra Securities ble varslet om at de ville bli fratatt sin meglerkonsesjon og måtte da begjære seg konkurs. Aksjonærene tapte alle verdiene i selskapet. Tilsammen krever saksøkerne mer enn 200 millioner dollar i erstatning fra Citigroup for investerings- og aksjonærtapene.

- Det er ikke slik at man går til søksmål fordi man har tapt penger. Man går til søksmål fordi man ikke har fått den våren man ble forespeilet. Dette er ikke en forsmådd investor, sier Skjørshammer.

Bobestyreren beskriver produktet som uegnet til å distribuere. Han startet prosessen med å se på et søksmål for et år siden, og spurte senere om kommunene ville være med. Dette fikk han samtykke til i juni.

Stevningen retter seg mot både Citigroup Inc. og datterselskapene Citigroup Global Markets Inc. og Citigroup Alternative Investments LLC, og er levert inn for United States District Court for the Southern District of New York. Det amerikanske advokatfirmaet Kasowitz, Benson, Torres & Friedman LLP representerer Terra Securities-boet og de syv kommunene.

- Ble feilinformert
Påstanden til konkursboet og de såkalte Terra-kommunene er at Citigroup feilinformerte Terra Securities og kommunene om egenskapene ved investeringsprodukter de tilrettela for kommunene, såkalte fund-linked notes (FLN).

Produktenes avkastning var blant annet knyttet til Citigroups fond TOB Capital Municipal Portfolio. Dette fondet, som skulle forvaltes av Citigroup, var basert på lånefinansierte investeringer i amerikanske kommuneobligasjoner.

Kommunene ønsket en konservativ investeringsstrategi med begrenset risiko for tap. Risikoen i produktet var imidlertid langt høyere enn hva som fremkom av presentasjonsmaterialet og dokumentasjonen Citigroup fremla.

- Våre amerikanske advokater mener at kommunene og vi kan kreve at Citigroup erstatter våre tap etter amerikansk lov, sier Terra Securities-bostyrer Jon Skjørshammer fra advokatfirmaet Selmer i en pressemelding som er sendt ut i forbindelse med pressekonferansen som avholdes nå.

Ifølge stevningen markedsførte og solgte Citigroup, via Terra Securities, FLN-produkter til kommunene for over 115 millioner amerikanske dollar i mai og juni 2007.

Skulle være godt sikret
Kommunene investerte på bakgrunn av Citigroups dokumentasjon, der TOB-fondet ble presentert som godt sikret mot renteendringer. Men i løpet av august 2007 falt verdien betydelig blant annet på grunn av renteendringer. Dermed måtte kommunene innbetale betydelig beløp i tilleggssikkerhet til Citigroup for å hindre tvangssalg.

Innen mai 2008 hadde kommunene tapt brorparten av de opprinnelige investeringene. I november 2007 begjærte Terra Securities oppbud etter at Kredittilsynet varslet selskapet om at det ville miste sin meglerkonsesjon som følge av formidlingen av Citigroup-produktene.

<b>Fakta om Terra-saken</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.