Årets lønnsoppgjør kan bli et av de tøffeste på mange år. Et historisk stramt arbeidsmarked og god utvikling i norsk økonomi de siste årene kan føre til høye krav fra arbeidstagerorganisasjoner med sterke kort på hånden.

Samtidig har sentralbanksjef Svein Gjedrem advart partene mot at et spesielt godt lønnsoppgjør kan få konsekvenser i form av høyere prisvekst, og dermed høyere renter.

- Bør tilby pakke med skattelette
Fremskrittspartiets skatte- og avgiftspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter, som også er medlem i Stortingets finanskomité, frykter sprekk i lønnsoppgjøret og påfølgende problemer for norsk næringsliv.

- Regjeringen bør ta kontakt med partene i arbeidslivet og tilby en pakke med skattelette som et bidrag i lønnsoppgjøret, sier Hagesæter til DN.no.

- Vi er i ferd med å gå inn i en periode med roligere aktivitet i verdensøkonomien, og kanskje også i norsk økonomi. Da er det uheldig med et sterkt lønnsoppgjør, mener Frp-politikeren.

Frykter sterk krone
Han tror forslaget vil føre til at de offentlige overføringene reduseres, samtidig som det konkurranseutsatte næringslivet i mindre grad priser seg ut av konkurransen med bedrifter i andre land.

Hagesæter frykter nemlig at et sterkt lønnsoppgjør kan føre til press mot kronen og vanskeligere konkurransesituasjon for eksportbedriftene, siden sentralbanksjef Svein Gjedrem da kan komme til å gjøre alvor av truslene om renteheving.

Frp-politkeren mener skatte-bidraget enten kan utgjøre en prosentandel av inntekten eller bli gitt i form av en på forhånd fastlagt sum.

- For eksempel 5000 kroner i skattelette til hver arbeidstager.

Les sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets' kommentar til forslaget her.

- Reduserer prisveksten
Bedriftene kan på sin side trekke ifra dette etter årets lønnsoppgjør, noe som ifølge Frp-politikeren vil dempe veksten i lønnskostnadene, og til syvende og sist også inflasjonen.

- Bedriftene får mindre grunn til å øke prisene, og dermed dempes inflasjonen, mener Hagesæter.

Han understreker at forslaget hviler på en forutsetning om at arbeidstagerne kommer til forhandlingsbordet med reduserte krav, tilsvarende bidraget fra skattelettelsene.

- Tryggere bedrifter
Frp-politikeren tror arbeidstagerne er likegyldige til hvor eventuell økt kjøpekraft kommer fra.

- Det som teller for den enkelte lønnsmottager er hvor mye mer vedkommende får utbetalt. Med en kombinasjon av litt høyre bruttolønn og litt lavere skatt vil også bedriftene være tryggere og mer konkurransedyktige, samtidig som man unngår prisstigning og renteoppgang. For den enkelte lønnsmottager må jo det være en fordel, sier Hagesæter.

Han frykter at en kombinasjon av svakere vekst og høyere rente kan føre norsk økonomi ut i en svært vanskelig situasjon de kommende årene. Hagesæter mener derfor en skattelette-pakke vil ha en svært gunstig effekt inneværende år, men åpner samtidig for å bruke en tilsvarende løsning ved senere anledninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.