- Det kan hende jeg nå lever litt farlig, den risikoen tar jeg med glede. sier Hanne Christin Kaland til Dagens Næringsliv. Den tannlegeutdannede trebarnsmoren er i mammapermisjon nå, med det er likevel lenge siden hun jobbet fulltid utenfor hjemmet. Samtidig blogger Kaland under aliaset Dentinista om tilværelsen som hjemmeværende.

Stor forskjell
Hun har valgt å jobbe kutte stilling som tannlege til 40 prosent for å prioritere barna. Hun velger dermed bort noe av den økonomiske sikkerheten en fulltidsjobb gir. Slik sett er hun ikke alene blant landets yrkesaktive kvinner. Mens kun 13,8 prosent av de yrkeaktive mennene i landet jobber deltid, er tallene for kvinner 41 prosent.

- «Husmor» har fått en mer positiv klang, sier forsker Hanne Danielsen. Som forsker ved Uni Rokkan-senteret i Bergen er hun ekspert på hvordan kvinnerollen i Norge har utviklet seg siden 50-tallet.

- For mange dreier det seg mest om et ideal å leke med, man dyrker en slags husmorestetikk. Jeg ser en større stolthet knyttet til det å være hjemme i dag og til tradisjonelt kvinnelige sysler, sier Danielsen.

Tar en risiko
Advokatene Ramborg Elvebakk og Elsbeth Bergsland i advokatfirmaet Hjort mener å se en økende tendens der det å ha hjemmeværende kone i visse miljøer gir status. De observerer at dette ofte er ressurssterke kvinner som har valgt å sette yrkeslivet på vent for hjem og barn. Men om ekteskapet sprekker merker de gjennom sin jobb hvor dårlig mange av kvinnene har sikret seg økonomisk.

- De har vært klar over at de tar en økonomisk risiko, mne har likevel ikke fått sikret seg med avtaler som ivaretar dem hvis ekteskapet ryker. Ved brudd blir de avhengig av velvilje fra ektemannen., sier Elvebakk og påpeker at de ikke har noen selvstendig mulighet til å etablere egen bolig fordi de har vært «utenfor»en viktig del av samfunnet.

Felleseie
Deltidstannlege Kaland oppfatter seg selv som priviligert og heldig som kan jobbe deltid.

- Hvordan har du som delvis hjemmeværende organisert deg økonomisk?

- Vi er gift og har felleseie, sier hun og forklarer at siden hun jobber privat som tannlege også har en pensjonsordning gjør at hun får mer enn en minstepenjsonist. I tillegg sparer hun noe.

- Skulle jeg blitt alene fordi min mann skulle finne en annen, noe jeg ikke satser på eller tenker på, så kan jeg alltids jobbe fulltid som tannlege.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.