For syv år siden sendte Mehraz Rafat (45) et varslingsbrev til styret i den statlige bistandsfondet Norfund. I varslerbrevet hevdet han at administrerende direktør hadde gitt styret selektiv informasjon om ulike investeringer, at det var feil bruk av kompetanse i Norfund, og at personer som ga uttrykk for et avvikende syn fra administrerende direktør opplevde negative konsekvenser.

Varslerbrevet, som få uker senere ble fulgt opp med et nytt brev fra Rafat og tre andre ansatte, førte til full oppvask. Styret, som var uenig i at det hadde fått mangelfull informasjon fra ledelsen, engasjerte internrevisor Ernst & Young for å sjekke ut kritikken til varslerne. Internrevisors rapport ga varslerne full støtte, og viste også at Norfund hadde tapt 300 millioner kroner siden oppstarten i 1997.

Den daværende Norfund-sjefen ble degradert og erstattet med Kjell Roland. Norfund-styret trakk seg etter manglende tillit fra statsråden og ble erstattet av et nytt styre ledet av Kristin Clemet. Senere gjennomførte Riksrevisjonenen også en granskning av Norfund, der mye av kritikken til varslerne fikk støtte.

I dag jobber ingen av de fire varslerne i Norfund. Tre av varslerne, hvorav to var Rafats nærmeste ledere, sluttet kort tid etter varslingen. Rafat ble innvilget fire års permisjon av Norfund, hvorav det første med lønn. Betingelsen var at han skulle få jobben tilbake når permisjonen var over.

Det skjedde ikke. Istedet fikk han en sluttpakke bestående av rundt to årslønner.

Nå har han skrevet bok om det å være varsler.

Les også:
Utrolig tøft å være varsler
- En personalsak

Ble presset
Rafat hevder i boken at han ble presset av Roland og Clemet til å ta sluttpakke.

Selv ønsket han å fortsette å jobbe i Norfund da permisjonstiden var ute. I boken skriver Rafat at Norfund-ledelsen ikke ville ha han tilbake fordi den fryktet at organisasjonen ikke ville takle det. Mange av de ansatte var fortsatt preget og opprørte av varslersaken i 2006. Å få Rafat tilbake i organisasjonen ville rippe opp i gamle sår.

I et halvt år forhandlet Rafat med Roland og Clemet. På tampen av forhandlingene la Norfund-ledelsen frem flere kritikkverdige forhold som den hevdet Rafat hadde begått da han var utestasjonert i Mellom-Amerika og Kina i perioden 2000-2004.

- Jeg hadde aldri hørt om denne kritikken tidligere. Hvorfor kom de med dette nå, etter seks måneders forhandlinger, og ikke før? Jeg har aldri jobbet med Kjell Roland, så det betyr jo at de har fått denne kritikken mot meg av den ledelsen som jeg varslet mot, sier Rafat.

Heller ikke Thor Svegården, den gang Rafats nærmeste sjef i Norfund og en av de tre andre forfatterne av det andre varslerbrevet, sier han har hørt om disse forholdene.

- Dette er nytt for meg. Det er jo rart jeg ikke ble informert om dette da jeg jobbet i Norfund og var Mehraz’ sjef dersom ledelsen mente det var kritikkverdig, sier Svegården til DN.

Tapet samtaler
Rafat ble rådet av sin advokat til å ta i mot sluttpakken, fordi alternativet ville være oppsigelse og en lang og kostbar arbeidsrettssak han risikerte å tape. 19. august 2011 inngikk han en hemmelig sluttpakke med Norfund, som etter det DN forstår er på rundt to årslønner.

- Du har i boken lange sitater av det som blant annet Roland og Clemet skal ha sagt. Har du tatt opp møtene på bånd?

- Jeg har skrevet dagbok hver dag i ti år, så mye er basert på det. Det er en gjenfortelling i boks form a la Knausgård. Men ja, jeg tapet også noen av samtalene med Roland og Clemet.

- Uten at de var klar over det?

- Ja, det er noe jeg begynte med for syv år siden, da jeg opplevde at det som ble sagt i interne møter var noe annet enn det som ble sagt utad.

Både Roland og Clemet har mottatt boken. Roland avviser at Rafats sluttpakke har sammenheng med at han var varsler.

- Dette er en personalsak som ligger en del år tilbake i tid. Vi har blitt enige om en avtale med Mehraz der innholdet er konfidensielt. Det er det vi kan si om dette, sier Roland (se undersak).

Clemet ønsker ikke å besvare spørsmål om boken og viser til Rolands svar.

«En krevende person»
I dag jobber Rafat som frittstående konsulent og prøver å få etablert en kredittfasilitet for småbønder på Cuba.

Han hevder varslersaken har ekskludert han fra norsk næringsliv.

- Jeg har søkt på noen jobber som jeg åpenbart har vært overkvalifisert til. Førsteintervjuet har vært hyggelig, inntil headhunteren spør om Norfund-perioden og jeg forteller om varslingssaken. Da er det stopp. Selskapene tør ikke ta sjansen, sier han.

- Kjell Roland sier til DN at sluttpakken ikke har sammenheng med varslersaken, men at det er en personalsak. Er du en vanskelig person å jobbe med?

- Jeg er sikkert en krevende person å jobbe med. Jeg er veldig intens, og jeg går veldig i dybden på prosjektene. Men dynamikken jeg beskriver i boken er det sammen som man ser i andre varslingssaker. De det varsles mot, gjør varsleren til problemet. Varslere blir frosset ut.

- Er det godt nok vern for varslere i dag?

- Det er helt åpenbart at det ikke er godt nok vern for varslere. Lovparagrafene som skal verne varslere, er nærmest verdiløse. I Norfund var vi fire varslere, vi var alle de fire mest erfarne i organisasjonen, og vi har alle sluttet. Han vi varslet om, jobber fortsatt i Norfund. sier Rafat og viser til tidligere Norfund-sjef Per Emil Lindøe.

Lindøe jobber i dag som investeringsdirektør for Øst-Afrika i Norfund. I en SMS til DN skriver han: ”Mehraz Rafat må få lov til å skrive og mene hva han vil, og stå for dette. Imidlertid er dette påstander som ble grundig undersøkt og tilbakevist av Norfunds styre for hele syv år siden. Jeg ser ingen grunn for å bruke tid og krefter på å kommentere dette».

Rafat sier han ville ha varslet igjen, til tross for den personlige belastningen.

- Jeg var ikke klar over hva jeg gikk til. Men i en slik prosess blir man sterk og selvstendig, det er en fantastisk vekstprosess. Du blir nødt til å stole på deg selv siden så mange andre snur ryggen til deg.

Les også:

Rafats nærmeste sjef: Utrolig tøft å være varsler

Den tidligere Norfund-sjefen: - En personalsak (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.