Samfunnsøkonom Per Kleppe tar i et innlegg i dagen DN til orde for å bruke noen av de ekstra oljeinntektene til et skippertak for å bygge ut veier og jernbane. Samtidig mener han arbeidskraften må hentes fra utlandet.

- Jeg har hittil ment at de ekstra utgiftene staten må regne med fremover er så store at Statens pensjonsfond er et rimelig sted å spare opp pengene. Men når man plutselig får en stor økning, virker det urimelig at man bare skal spare der, sier Kleppe til avisen.

Han påpeker at det slett ikke er sikkert at oljeprisen holder seg høy, og understreker at et slikt infrastrukturprosjekt må være et skippertak og ikke må innebære en varig økning av utgiftene.

"Foreslått lenge"
Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen småler når han hører forslaget fra Kleppe.

- He he, dette har jeg foreslått for lenge siden. Nå skjønner Per Kleppe galskapen i at vi svømmer i penger og har et av Europas dårligste veinett, sier Hagen.

Les også: - Lavere rente med Frp-politikk


I sine alternative statsbudsjett har Fremskrittspartiet med et eget utenlandsbudsjett, der partiet posterer utgifter som utelukkende skal brukes utenlands, og som dermed ikke skal øke presset på norsk økonomi. Her har Frp blant annet lagt inn penger til veiutbygginger.

Fremskrittspartiet har måttet tåle kraftig kritikk fra Arbeiderpartiet for sine forslag om å bruke mer oljepenger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.