Høyre-leder Erna Solberg mener sykmelding blir brukt som en mestringsmekanisme. Her er Høyres oppskrift på friskmelding.

Norge har verdens høyeste andel av mennesker i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet.

En stor del av disse er på uføretrygd eller er langtids sykmeldte. Det skaper et voldsomt press på de offentlige utgiftene, som eser ut.

Les også: Frykter et sykt Norge

Regjeringen bruker 148,5 milliarder oljekroner i neste års budsjett - 44,6 milliarder mer enn handlingsregelen tilsier. Det er en økning på 14,6 milliarder kroner fra budsjettet for 2009.

Høyres leder Erna Solberg la torsdag frem partiets alternative statsbudsjett, der hun ønsker å kutte kraftig i de offentlige utgiftene.

Kommer ikke tilbake i jobb
I alt ønsker hun å kvitte seg med 8,9 milliarder offentlige utgiftskroner i sitt alternative statsbudsjett for 2010. Samtidig ønsker hun å bruke 2,3 milliarder kroner mindre oljepenger enn det regkeringen gikk inn for, samt skattelettelser på seks milliarder kroner.

Det skal partiet greie gjennom å blant annet å redusere sykefraværet og skape et mer inkluderende arbeidsliv.

- Det er først og fremst det langsiktige sykefraværet som er utfordringen. 13 prosent av de som er langtidssykmeldte kommer tilbake til sin gamle jobb etterpå, sier hun.
Sanner kaller det «gjenkjennelig høyrepolitikk».


– Vi omprioriterer fra vekst i offentlig sektor til skattereduksjoner for private og bedrifter. Det er viktig for oss å få kontroll over utgiftsveksten i folketrygden og de offentlige budsjettene, sa han da han og partileder Erna Solberg presenterte budsjettalternativet.


Redusert formuesskatt
Redusert bruk av oljepenger og skattereduksjoner mener Høyre vil styrke bedriftenes konkurranseevne, slik at mer av veksten kommer i privat sektor. Det gamle slagordet om at «det må lønne seg å jobbe» gjelder fortsatt.


I sitt budsjettalternativ går partiet blant annet inn for redusert formuesskatt for bedrifter og boligeiere, fjerning av arveavgiften og økt innslagspunkt for trinn 1 i toppskatten fra 456.000 til 475.000 kroner. Partiet vil også øke minstefradraget med 3.500 kroner for lønnsinntekt.


Kunnskap, samferdsel og miljø
Høyre vil bruke mer penger enn regjeringen på kunnskap, samferdsel og miljø. Det foreslås en utdanningsmilliard på økt forskning og utdanning.


På miljøsektoren øker bevilgningene til miljøteknologi, og det gis 407 millioner i grønne skattelettelser.


Det blir også foreslått 1 milliard kroner til økte veiinvesteringer.


Høyre vil også ha 445 millioner kroner i økte bevilgninger til nye målrettede tiltak for å bekjempe fattigdom, 140,5 millioner mer til politiet og justissektoren, 516 millioner til kjøp av private helsetjenester og 114 millioner kroner til private barnehager.


Offentlig sektor betaler
Forslagene til påplussinger blir for en stor del finansiert ved kutt i offentlig sektor. Kuttene beløper seg til vel 8,9 milliarder kroner.


Jordbruksavtalen står for det største beløpet med 1,86 milliarder kroner. Bevilgningene til statlige administrasjon skal reduseres med vel 1 milliard kroner.


Anslaget for nye asylsøkere reduseres med 5.000, og bevilgningene blir foreslått redusert med 868 millioner kroner.


Bistandsbevilgningen blir foreslått redusert med 845 millioner.

Aktivitet er sunt
Hun har liten tro på at sykmelding gjør situasjonen spesielt mye bedre for folk.

- Vi tror aktivitet er sunt. I Norge er det litt sånn at har man ikke noe annet å gjøre, og man ikke finner noen andre alternativer, nei da blir man sykmeldt, sier hun.

- Man blir for eksempel ikke mindre skilt av å være sykmeldt, sier hun, og viser til at leger stadig vekk skriver ut sykmelding til mennesker som sannsynligvis hadde fått det bedre av å være i aktivitet og gå på jobb.

- Sykmelding blir brukt som en mesteringsmekaniske i det norske samfunn. Vi må tenke annerledes, sier Høyre-lederen.

Høyre presenterte i alt 37 tiltak for å redusere sykefraværet og skape et mer inkluderende arbeidsliv. Solberg ønsker blant annet tøffere tiltak, tøffere kontroll, gradert sykmelding, individuell plan for sykelønnsperioden og mer rehabilitering.

Se alle tiltakene her (ekstern lenke)

Fikk prolaps- legen ville sykmelde
Hun får støtte av Høyres nestleder, Jan Tore Sanner. Da han fikk prolaps i rygger for noen år siden, anbefalte legen ham sykmelding. Da han gikk til en annen lege fikk han kontrabeskjed.

- Det er forskjellig oppfatning blant de ulike legene av om man trenger sykmelding eller ikke, sier han.

- Dette er noe vi må ta tak i. Får vi ikke veksten under kontroll, vil det være nødvendig å ta tøffere kutt senere, sier han.

Fordel for Norge
Erna Solberg er svært glad for at det er Sigbjørn Johnsen som nå er finansminister, og ikke Kristin Halvorsen. Det gir henne større håp om at man kommer tilbake på rett kjøl i forhold til handlingsregelen.

- Det er en fordel for Norge. De signalene som kommer fra Sigbjørn Johnsen er gode, sier hun.

- Men det gjenstår å handle. De sier det skal strammes inn, men "bare ikke akkurat nå", legger hun til.

Solberg hevder at det viktigste for henne fortsatt er hvordan det kommer til å gå med Norge, fremfor å drive politisk spill.

- Vi er mer opptatt av hvor landet havner tilslutt. Og gjør Johnsen det bra vil han få applaus fra oss, sier Solberg.

Les også: - Ute av kontroll (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.