Kristin Halvorsen (SV) åpner for at Norge kan begrense oljeletingen av hensyn til klimaendringene.

Halvorsen sier at Norge kan måtte regne med at norske oljeverdier taper seg i verdi på grunn av en streng klimaavtale som Norge skal være en pådriver for å få fram.

– Vi vil måtte lage nye prognoser for hvor mye våre olje- og gassverdier er verdt med en ny klimaavtale. For dette vil ha betydning for norsk økonomi, sier hun til VG.

Mindre verdt
Hun viser til at olje kan få lavere verdi, og at den i verste fall kan bli forbudt.

– Hvis det blir lagt en avgift på olje, vil oljen bli mindre verdt sammenlignet med for eksempel energi fra fornybare kilder. Det samme skjer om kvoteregimet blir strammere. En kan se for seg en situasjon i framtiden hvor i verste fall olje kan bli forbudt og settes i null, sier Halvorsen.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) støtter prognosene for at verdien av olje kan synke med en stram klimaavtale.

Halvorsen opplyser at det er viktigere for Norge å lykkes med å stoppe globale klimaendringer enn å pumpe opp all olje. Foreløpig ser hun ingen grunn til å konkludere med at Norge bør redusere oljeutvinningen, men hun åpner for at en ny regjeringsavtale, en Soria Moria 2, kan sette begrensninger. Det blir en diskusjon som skal ta sjenere, varsler finansministeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.