I sin landsmøtetale fredag sa Solberg at Norge vil være bedre stilt overfor morgendagens utfordringer med Høyre ved makten. Hun nærmest beskyldte regjeringen for ikke å bruke den muligheten som de enorme oljeinntektene gir, på en måte som får fram Norge på sitt beste.

– En høy oljepris har gitt oss historisk høye inntekter til felleskassen. Vi skulle bruke denne tiden til å bygge et mer robust Norge. Men i vinter advarte sentralbanksjef Øystein Olsen om at vi er blitt mer sårbare for et fall i oljeprisen, sa Solberg.

Arv
På et pressemøte etter talen forklarte Høyre-lederen sin formulering om «arven etter Stoltenberg» med at oljepengene ikke er brukt slik handlingsregelen tilsier. Høyre mener at denne regelen ikke bare knesetter den berømte 4-prosentgrensen, men også legger føringer på hvordan midlene skal brukes.

– Det er investert for lite i forskning, innovasjon og kompetansebygging. Veksten utenfor oljesektoren uteblir. Regjeringen brukes oljepengene på drift i dag, ikke på det som skal sikre verdiskapning i morgen, sa Solberg.

Hun la til at det ikke er oljen i seg selv som skaper rikdom i Norge, det er menneskene som utvinner olje.

– Det er den unike kunnskapen og kompetansen, og det at Norge har utviklet verdens beste oljeteknologi, som gjør oss velstående. En av de viktigste oppgavene til en ny regjering er derfor å slippe løs det menneskelige talentet. Det er menneskene som tar Norge videre, sa Solberg.

Drømmelæreren
Solberg brukte mye av talen til å brette ut Høyres lærerløft. Hun beskrev dette som landsmøtets overordnede budskap. Høyre vil legge til rette for drømmelærerne, de som gir noe ekstra i hverdagen, som gjør elevenes ønsker til virkelighet, og som også vekker deres lyst til selv å bli lærere.

– Vår ambisjon er klar. Alle elever skal møte drømmelæreren i klasserommet. Vi er ikke imot gym, lekser på skolen og mat. Men vi vil gjøre det viktigste først. Vi må satse på det som har best dokumentert effekt på elevenes læring. Og det er læreren, sa Solberg.

Hun krydret krav med løfter om mer penger til etter- og videreutdanning, bedre muligheter for å gjøre karriere i klasserommet, ikke bare i skoleledelsen, og økt lønn til dem som tar mer fordyping og går karriereveien som utøvende lærer.

Dette vil koste, men her vil Høyre overføre statlige penger til kommunene.

Det gjelder også for fritt behandlingsvalg, der den som har rett til behandling, selv skal velge mellom private klinikker eller offentlige sykehus.

– Det vil koste mer i en overgangsperiode, mens vi fjerner køene. Men det koster også å ha så mange tusen i kø som i dag, sier Solberg.

De fire
Høyre-lederen brukte ikke mye tid på de fire partiene som har som ambisjon å erstatte de rødgrønne etter valget. Hun fastslo kun at de deler noen felles verdier om hva de vil med samfunnet, men gikk ikke inn i enkeltsaker.

Under møtet med pressen forklarte Solberg at en landsmøtetale ikke er stedet for å forskuttere problemer under eventuelle regjeringsforhandlinger. Hun mente at landsmøtene i Venstre og KrF ikke har brakt noen særlig bevegelse i bildet og at de to fronter sine partistandpunkter og sin fortrukne konstellasjon: regjeringssamarbeid kun med Høyre.

– Jeg mener likevel at situasjonen er mer avklart på borgerlig side enn på mange år, sa Solberg.

Hun utelukker ingen alternativer, men vil helst unngå Høyre alene i regjering. Målet er og blir en flertallsregjering. Allerede valgkvelden vil Solberg invitere de tre øvrige på borgerlig side til samtaler, hvis resultatet viser et flertall.

– Så er det opp til det enkelte parti å vurdere om resultatet gir grunnlag for å bli med i en koalisjon, sa Høyres leder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.