Makroøkonomer TDN Finans har snakket med torsdag er positivt overrasket over ledighetstallene på 70.161 personer, tilsvarende 2,7 prosent av arbeidsstyrken. De fleste sier de vil oppjustere sine anslag men venter fortsatt fall i ledigheten fremover.

- Tallene var overraskende gode. Med revideringen for mai estimerte vi antall ledige med 3.000 personer for mye, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities til TDN Finans torsdag.

- Bedriftene er åpenbart ikke så bekymret lenger. Fordi produktiviteten har falt såpass kraftig allerede trodde vi at bedriftene hadde et større potensial for å redusere bemanningen, nå kommer vi til å justere våre anslag for ledigheten, sier han.

Antall ledige steg mindre enn ventet
Arbeidsledigheten steg i juni til 2,7 prosent, som ventet i TDN Finans' undersøkelse blant ti makroøkonomer. DnB Nor Markets påpeker imidlertid at ledighetsøkningen i antall personer kun steg med 500 personer i juni, mens bruttoledigheten, som inkluderer tiltaksdeltagere, kun steg med 1.300.

"De første månedene i år (januar-april) var økningen betydelig sterkere, rundt 5.000 per måned. Dagens tall indikerer at oppgangen i ledighet kan bli klart mindre enn det vi tidligere har sett for oss", skriver DnB Nors Knut Magnussen i et notat.

Han understreker imidlertid at lavere ledighetsøkning i noen grad kan skyldes at bedrifter venter med oppsigelser i påvente av bedre tider.

"Uansett: Dagens tall innebærer økt sannsynlighet for at rentebunnen er nådd", skriver Magnussen.

- Betydelig taktskifte
- Nå har vi hatt to måneder avtagende fall i ledigheten. Dette er et ganske tydelig taktskifte. Jeg tror fortsatt på høyere arbeidsledighet, men den kommer til å øke i et roligere tempo enn vi trodde tidligere. Åpenbart har finanspolitikken fra regjeringen hatt stor effekt, sier makroøkonom Katrine Boye i Nordea Markets til TDN Finans torsdag.

Hun sier videre at ledigheten må stige med 3-4.000 person hver måned hvis Norges Bank sitt ledighetsanslag skal treffe for 2009.

- Hvis denne utviklingen fortsetter kan resultat bli at Norges Bank setter opp renten tidligere enn antatt, sier hun.

Økt sannsynlighet for at rentebunnen er nådd
Handelsbanken Capital Markets viser til at den sesongjusterte ledighetsveksten for andre måned på rad er betydelig lavere enn man så tidligere i år. En utvikling som isolert sett er nok et argument for at neste renteendring fra Norges Bank blir opp. Tidligere i uken kom det overraskende høye detaljhandelstall og økonomene uttalte da at det økte sannsynligheten for at rentebunnen er nådd.

"En annen indikator på at arbeidsmarkedet bedrer seg er nedgangen i antall ledige stillinger som indikerer at noen av de arbeidsledige får jobb", skriver makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken Capital Markets.

Sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank mener tallene var som ventet.

- Det var som ventet, både mai- og juni-tallene viser at arbeidsmarkedet svekker seg mindre enn fryktet og sannsynligvis når vi ikke så høy ledighetsnivå som de verste prognosene skulle tilsi i vinter, sier Jullum til TDN Finans.

Mild effekt
Jullum mener at antall ledige stillinger ser ut til å holde seg rimelig bra og at det betyr at det fortsatt er god etterspørsel på arbeidskraft.

- Gitt at det er den verste krisen for en hel generasjon, så er effekten på arbeidsmarkedene overraskende mild, sier Jullum.

Sjeføkonomen mener at ledigheten fortsatt kommer å stige fremover, men at det er en "laggende" indikator.

- Er vi heldige nå så kan det hende at ledigheten ikke blir noe høyere enn etter kronesjokket i 2002 da den toppet ut i 2004 og begynnelsen av 2005. Det har vært vårt anslag en tid da vi venter at virkemidlene som er satt i gang etter hvert skulle bedre økonomien og få effekt i arbeidsmarkedet, sier Jullum.

Kronen kom opp både mot euro og dollar etter publiseringen av tallene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.