FNs klimapanels ferske rapport viser viktigheten av en internasjonal avtale i Paris i 2015, mener Astrup.

- Det betyr også at land som Norge som har teknologi, kompetanse og kapital går foran og viser vei. At vi utvikler nye løsninger som igjen kan bidra til at vi reduserer utslippene både hjemme og ute, sier han.

Kan ikke vente
- Bør det legges sterkere føringer enn det er i dag?

- Det er helt klart at vi trenger en mer ambisiøs klimapolitikk. Men først fog fremst gjelder det internasjonalt, det er ikke Norge som er problemet, det står ikke på oss å få en avtale på plass. Men vi som har så mye ressurser må gå langt i å vise vei.

- Hva innebærer det?

- Vi må satse mer på miljøteknologi og få til en raskere omstilling av transportsektoren. Vi må vise at det er mulig å kombinere høy levestandard med et lavsutslippssamfunn. Hvis ikke vi greier det, er det ikke så mange andre som greier det heller, sier Astrup.

- Det vil si at man ikke skal vente på en internasjonal avtale?

- Nei - og vi er allerde i gang, klimaforliket i fjor bidro i riktig retning, men samtidig må vi gjøre mer. Det er viktig at vi gjør tiltak i Norge som ikke bare reduserer utslippene her, men kan bety noe for andre land. Derfor er fangst og lagring viktig i årene som kommer, sier Astrup.

Han understreker at det er viktig å ta med seg kunnskapen som er gjort på teknologisenteret på Mongstad selv om det ikke blir bygget et fullskala renseanlegg, og at man finner alternativer for utvikling av teknologien.

- Vi ser på rensing av industriutslipp er et mulig supplement. Det er jo ikke først og fremst for å rense norske utslipp at vi gjør dette, men for å utvikle løsninger som er kostnadseffektive for andre enn verdens rikeste land, og dit er det langt igjen, sier han.

Optiminister
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) vedgår at det vil bli svært vanskelig å nå togradersmålet, skriver NTB.

Politikerne retter nå blikket framover mot Paris i 2015. Der er målet å ro i land klimaforhandlingene som havarerte i København i 2009.

Hvilken verden vi får ved neste århundreskifte, er helt avhengig av hva politikerne klarer å bli enige om i de internasjonale klimaforhandlingene, advarer forskerne.

Solhjell er på sin side blitt oppmuntret av samtaler han de siste dagene har hatt med en rekke andre land på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York. Ifølge ham er det stadig flere som forstår alvoret.

– Dette gjør at jeg er blitt mer optimistisk med tanke på å få på plass en ny stor klimaavtale i Paris, sa han på Miljødirektoratets pressekonferanse om klimarapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.