Brexit var et sjokk for mange. Hvordan kunne en av de fire frihetene, fri bevegelse av arbeidskraft, være selve årsaken til utmeldelse fra EU?

Frihetene utgjør jo selve grunnverdien av EU-samarbeidet. Nå er det i stedet dette som truer unionen.