Lavlønnspress truer EØS-avtalen

Svak innsats mot lavlønnspress og stadige henvisninger til EU-regler truer både den norske modellen og EØS-avtalen.

I tillegg til å gi norske virksomheter markedsadgang til det viktige EU-markedet, og således trygge og skape norske arbeidsplasser, gir EU-reglene arbeidstagerne i Norge sterkt vern mot en potensiell arbeiderfiendtlig politikk.
I tillegg til å gi norske virksomheter markedsadgang til det viktige EU-markedet, og således trygge og skape norske arbeidsplasser, gir EU-reglene arbeidstagerne i Norge sterkt vern mot en potensiell arbeiderfiendtlig politikk.Foto: Ida von Hanno Bast
Publisert 19. November 2018, kl. 11.49Oppdatert 19. November 2018, kl. 13.33