Nå strupes bevilgningene til rådet.

Drammen Innvandrerråd ble ledet av Arbeiderpartipolitikeren Yousuf Gilani frem til september 2006. Nå er det klart at regnskapene for 2005 og 2006 ikke blir godkjent av Buskerud Kommunerevisjon.

– Jeg har ikke sett noe av det som er blitt påstått i rapporten, og vil derfor ikke uttale meg noe om regnskapene, sier Yousuf Gilani til NTB. Han mener uansett at han alene ikke kan stå ansvarlig for det som har skjedd, men at et samlet styre står bak.

– Det er også merkelig at det gamle styret brukte ett år og en uke før de klarte å sende et regnskap for 2005, sier han.

Dermed blir det heller ikke overført ytterligere offentlig støtte før regnskapene bringes i orden, fastslår fylkeskultursjef Åse Klundelien i et brev til innvandrerrådet.

Flere feil

De siste to årene har Drammen Innvandrerråd fått overført til sammen 234.000 kroner i støtte fra Buskerud fylkeskommune.

I regnskapene er poster dels feilført, dels mangelfullt ført og dels ikke ført, fremgår det av revisjonsrapporten som ble klar onsdag.

Feilene som beskrives er «betydelige» og det er «mangler ved regnskapsføring og økonomiforvaltning».

Mat og drikke

En rekke bilag omhandler utgifter til mat og bevertning som ikke er legitimert. Det fremkommer ikke om rådet har dekket utgifter i forbindelse med arrangementer, møter eller i andre sammenhenger.

Revisjonsrapporten slår fast at «feilene som er avdekket, tyder på at styremedlemmene i styrene for 2005 og 2006 har hatt mangelfull forståelse for korrekt behandling av tilskuddet fra fylkeskommunen».

Parkeringsbøter

Ved to anledninger har rådet dekket parkeringsbøter. Et av bilagene gjelder utgifter til advokat på nesten 15.000 kroner – «åpenbart private utgifter som ikke skulle vært dekket av Drammen Innvandrerråd».

Det er også funnet bilag for dekning av telefonutgifter til et styremedlem på 2.000 kroner som skulle ha vært innrapportert til skattemyndighetene. I tillegg kan det være andre godtgjørelser og honorarer som også skulle vært oppgitt til beskatning, heter det i brevet fra fylkeskultursjefen. Men «informasjonen som foreligger er for mangelfull» til at man kan si dette med sikkerhet.

Fylkeskultursjefen slår også fast at fylkeskommunen selv har gjort feil da kulturseksjonen utbetalte støtte for 2006 selv om regnskapene for 2005 ikke var godkjent. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.