I tidsrommet 2001-2005 er ca. 225 millioner kroner overført fra Norge til diverse selskaper rundt om kring i Europa. De to er domfelt til henholdsvis 1 år og 8 måneders fengsel og 1 år og 2 måneder, hvorav 6 måneder betinget, melder Oslo Tingrett.

Uten tillatelse
De to domfelte drev betalingsformidling til utlandet mot vederlag (Hawala-virksomhet) uten tillatelse fra Norges Bank/Kredittilsynet.

”Hawala” er et system som benyttes for å overføre penger til utlandet utenom det ordinære bankvesenet. Til sammen ble det overført ca. 225 millioner kroner fra en rekke personer i Norge til ulike personer/foretak i utlandet. Virksomheten opererte nesten uten dokumentasjon. Domfellelsen gjelder derfor også brudd på regler om bokføring, regnskapsoppbev#229 og årsoppgjør, ved at virksomheten ikke førte regnskap.

Domfelt for skattesvik
Dessuten ble den ene personen domfelt for skattesvik, merverdiavgiftsbedrageri, brudd på skattebetalingsloven og regnskapsførerloven. Han ble også fradømt retten til å drive selvstendig virksomhet, være daglig leder eller inneha ledende stilling i noe selskap for et tidsrom av 5 år.

Den andre ble i tillegg til å drive ulovlig bankvirksomhet også domfelt for skattesvik, samt hvitvasking og trygdebedrageri.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.