9,5 prosent av den voksne befolkningen mottok uførepensjon ved utgangen av juli. Det er omtrent like mange som ett år tidligere. Til sammen er 302.800 personer uføre, viser tall fra Nav. På ett år har antallet økt med 3.300 personer.

– At antallet uføre øker svakt, skyldes at befolkningen vokser. Andelen av befolkningen med uførepensjon har holdt seg på samme nivå de siste to årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Kvinner utgjør 57 prosent av alle uførepensjonistene. Aller flest uførepensjonister er det i de eldste aldersgruppene. I aldersgruppen 65–67 år er 38,8 prosent uføre. Ifølge Nav er det også mer vanlig at personer i de aller eldste aldersgruppene går rett fra sykmelding og over på uførepensjon, mens det blant de yngre aldersgruppene er mest vanlig at man mottar arbeidsavkl#229spenger før man får uførepensjon.

– Når så mange som fire av ti blir uførepensjonister noen få år før de blir alderspensjonister, kan det være at enkelte av disse kunne stått løpet ut hvis arbeidet ble tilrettelagt for dem. Nav skal være en støttespiller, men det viktigste arbeidet for å få sykmeldte tilbake i jobb foregår på arbeidsplassen, sier Lystad.

Andelen uføretrygdede har ligget stabilt på 9,5 prosent de siste tre årene. Fra 2002-2006 lå andelen over ti prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.