Det er Likestillingssenteret som gjennom sitt årlige Likestillingsbarometer kan vise til at næringslivet har åpnet dørene litt mer enn bare på gløtt for kvinner i toppen.

Største andel noensinne
12 000 kvinner sitter nå i sjefsstolen i private sektor. En økning på knapt 2000 i forhold til fjorårets barometer. Næringslivet scorer i år sin høyeste sum på Likestillingsbarometeret noensinne.

Likestillingsdirektør Long Litt Woon er fornøyd med fremgangen, men mener at næringslivet fortsatt har veldig mye å gjøre før kvinner og menn blir likestilte. Særlig når det gjelder styrerepresentasjon. Her er kvinneandelen bare 13 prosent i børsnoterte selskaper, viser barometeret.

Tvang like rundt hjørnet
- Hvis norske aksjeselskaper skal klare å oppnå en kvinneandel på tilnærmet 40 prosent i sine styrer, må rundt 740 mannlige styremedlemmer bytte plass med kvinner innen 1.juli 2005, sier Long.

Dersom dette ikke skjer, vil loven om kjønnsrepresentasjon tre i kraft. Da vil de børsnoterte aksjeselskapene bli pålagt å ha 40 prosent kvinner i styrene.

- Dette burde selskapene klart å ordne opp i selv - uten loven, mener Long