Beboerne i de gamle sykehusboligene på Nedre Ullevål i Oslo har klaget til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

De krever over 1,2 milliarder kroner i erstatning fra staten, skriver Dagens Næringsliv.

De siste 11 årene har 800 beboere kjempet mot det offentlige og Fredensborg Eiendom etter at Oslo kommune i 2001 solgte de daværende sykehusboligene bare uker før de skulle overføres til staten.

Forfall
I påvente av en endelig avkl#229 har bygningsmassen sakte, men sikkert forfalt. Veggene og taket er tilgriset av sot etter gjentatte påsatte branner, det flasser maling av veggene, og deler av taket er i ferd med å falle ned.

– Det begynte å bli ille her i 2005. Før det kunne man ha døren ulåst. Nå har jeg hatt flere innbrudd, det var vært flere tilfeller av prostitusjon, narkotikasalg og ildpåsetting samt mye bråk nattetid, sier en av beboerne Tony Karlsson til DN.

Striden mellom beboerne og Oslo kommune startet i 2001 da byrådet besluttet å selge 1740 sykehusboliger før staten skulle overta sykehusene med tilhørende eiendommer. Med mangelfull takst og uten annonsering ble alle boligene solgt for 715 millioner kroner til ABG Sundal Collier og Ivar Tollefsen. Omtrent 800 av beboerne påberopte seg forkjøpsrett, og fikk medhold både i lagmannsretten og til slutt i Høyesterett i 2008.

Borgarting lagmannsrett fastsatte i oktober 2011 den samlede prisen på de aktuelle boligene til 1,6 milliarder kroner. I 2001 ble de samme boligene solgt for 400 millioner kroner. Beboerne mente boligene var verd langt mindre og klaget til Høyesterett. Anken ble avvist i januar 2012. Nå har beboerne klaget til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Jeg har ikke råd til å kjøpe til den prisen. Hvis klagen til Menneskerettsdomstolen avvises, må jeg fortsette å leie eller flytte, sier Karlsson, som er sykepleier på Aker Sykehus.

- Politisk overmakt
Menneskerettighetsadvokat og direktør Njål Høstmælingen ved International Law and Policy Institute (ILPI), har ledet et team av syv medarbeidere og innleid ekspertise som siden påske har utarbeidet klagen til Menneskerettighetsdomstolen.

Han sier saken handler om ressurssvake menneskers møte med en økonomisk og politisk overmakt, og at saken befinner seg i kjernen av det menneskerettighetene dreier seg om. I klagen hevdes det at behandlingen av beboerne strider med retten til eiendomsrett, retten til privatliv samt retten til en rettferdig rettergang.

– Leieboerne har vært gjennom en langdryg prosess som har skapt stor usikkerhet rundt eget hjem. Vedlikehold og oppussing er blitt utsatt. Det som i utgangspunktet var veldrevne borettslag, er nå den nye slummen i Oslo.Veien frem til at saken faktisk blir behandlet i Menneskerettighetsdomstolen er imidlertid lang. Ifølge regjeringsadvokaten ble 137 saker fra Norge avsluttet i menneskerettighetsdomstolen i 2011. De aller fleste ble avvist, sier Høstmælingen til Dagens Næringsliv.

Les også: - Boligen gjør deg aldri mer rik


Kan få 160 millioner mer for leiligheter (2011)

Får kjøpe sykehusboliger (2007)

Oslo kommune tapte boligstrid (2006)

Mistillit etter salg av sykehusboliger (2002)


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.