Dommen kan få betydning for andre særaldersgrenser i arbeidslivet.

De ti helikopterpilotene har arbeidet i selskapet CHC Helikopter Service og fløyet i Nordsjøen. Selskapet har hatt en intern aldersgrense på 60 år, mens myndighetenes grense for å kunne fly er 65 år dersom det er medisinsk forsvarlig.

Viktig EU-dom

De ti hevdet at de var utsatt for aldersdiskriminering i strid med arbeidsmiljøloven. De tapte i tingrett og lagmannsrett, men fikk fullt medhold i Høyesterett i dommen som ble avsagt tirsdag.

Høyesterett legger stor vekt på en avgjørelse i EU-domstolen ifjor høst kalt Prigge-dommen. Der fikk piloter i Lufthansa medhold i at de kunne fortsette å fly til de fyller 65 år. Domstolen fant særaldersgrensen i Lufthansa i strid med EU-bestemmelsen om aldersdiskriminering.

Tatt lang tid

- Høyesterettsdommen er enstemmig og gir saksøkerne fullt medhold. De får også dekket sine sakskostnader, og det vil nå bli aktuelt å kreve erstatning, sier advokat Bent Endresen. Han førte saken for pilotene i alle rettsinstanser.

- Det viktigste er at de har fått medhold i at de har vært utsatt for urettmessig aldersdiskriminering. Men det er beklagelig at det har tatt så lang tid at de fleste har fylt 60 år og sluttet som helikopterpiloter. Saken startet i 2008, og i tingretten krevde vi at de måtte få stå i stilling frem til saken var avgjort. Det tillater arbeidsmiljøloven, men tingretten avviste kravet.

De ti saksøkerne og andre piloter i selskapet kan nå fortsette i jobben til 65 år hvis helsen holder.

- Dommen vil også få konsekvenser for piloter i andre selskaper der det praktiseres intern aldersgrense på 60 år, sier Endresen.

Fagforeningen mot

Selskapet CHC Helikopter Service sier det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dommen vil få for selskapet.

- Vi vil nå sette oss ned sammen med representanter for pilotforeningen og finne ut hvordan vi best kan løse situasjonen vi er kommet opp i, sier kommunikasjonsrådgiver Svein Thompson i helikopterselskapet.

De ti pilotene har kjempet i retten både mot arbeidsgiveren og sin egen fagforening og bedriftsklubb.

Tariffavtalen til pilotene inneholder bestemmelsen om at de skal fratre når de fyller 60 år. Fagforeningen frykter at avgjørelsen om at de kan fortsette til 65 år vil svekke den gode pensjonsordningen de har. Høyesterett har ikke lagt vekt på at pensjonsalderen er fastslått i tariffavtalen.

Kan få konsekvenser

- Vi må konstatere at rettstilstanden er endret ved Høyesteretts dom, sier advokat Nicolay Skarning, som har representert Norsk Flygerforbund og flygerforeningen i Helikopter Service.

- Både tingretten og lagmannsretten fant 60-grensen fullt saklig og lovlig. Innenfor EU skjedde en endring med Prigge-dommen. I og med at norske aldersdiskrimineringsregler bygget på EU-direktiv 78/2000, som EU-domstolen fant at forbød aldersgrense på 60 år i Lufthansa, var grunnlaget lagt for en endring også i Norge, sier Skarning som tror dommen kan gi grunnlag for gjennomgang av en rekke aldersgrenser også her i landet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.