Det er pc-en til daværende underdirektør Jon A. Rørosgaard som ble stjålet fra hans skrivebord på Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Lagret på maskinen lå blant annet hans vurderinger og notater og utkast til vedtak, alt taushetsbelagt og unntatt offentlighet, skriver Dagens Nøringsliv.

En av sakene Rørosgaard hadde jobbet mye med, var saken mot det amerikanske riggselskapet Transocean. Arbeidet ved skattekontoret dannet grunnlaget for det som er norgeshistoriens største skattesak, som starter onsdag i Oslo tingrett, mot Transocean og tre av rådgiverne.

Les: 50 mill. i advokatutgifter

Økokrim fattet interesse
Allerede i mai 2000 begynte skattekontoret å stille spørsmål ved 1999-ligningen til Transocean, som hadde gjennomført kjøp og salg av riggen «Polar Pioneer» mellom to selskaper i konsernet. De reagerte på at konsernet sparte store skattebeløp som følge av at riggen tok en svipptur utenfor norsk sektorgrense.

Denne saken førte til at Transocean ble dømt for å ha brutt ligningsloven ved å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger. Økokrim ble interessert i saken.

I mars 2005 gjennomførte Økokrim flere razziaer – hos Transocean i Stavanger og hos deres skatterådgiver og revisor Ernst & Young i Stavanger og Oslo. Transocean fikk automatisk status som siktet av politiet.

Vil ikke spekulere
Kun tre uker senere ble skattesjefens pc stjålet. Maskinen var full av hemmeligstemplede notater, som er en del av grunnlaget i gigantsaken mot Transocean som starter onsdag.

– Jeg har alltid syntes innbruddet var rart og ganske ubehagelig. Men jeg har ingen holdepunkter for å si hvem som sto bak, sier Rørosgaard til Dagens Næringsliv.

– Hvem tror du sto bak?

– Jeg kan nok ha mine private oppfatninger av det, men jeg vil ikke si noe om det i mediene.

– Hvilken nytte kunne skattytere som ble berørt av sakene du jobbet med ha av å kjenne innholdet på pc-en din?

– På generelt grunnlag kan det nok tenkes at det var informasjon der som kunne være nyttig, sier Rørosgaard, som i dag er seniorskattejurist ved avdeling for kontroll- og rettsanvendelse hos Skatt vest i Stavanger.

Les også:
Krever 1,8 milliarder i erstatning fra Transocean
Økokrim tiltaler skatteadvokat i Transocean-saken
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.