Hva betyr prisveksten for prisveksten?

Lavere prisvekst ute vil normalisere prisveksten her hjemme. Bedrifter i konkurranse kan ikke øke prisene uten økt lønnsvekst, og når lønnsdannelsen fungerer etter hensikten, blir det ingen prisspiral her hjemme.

Det er vanskelig å se hvordan prisveksten skal kunne «bite seg fast», skriver Roger Bjørnstad. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kommer med nye inflasjonsprognoser og rentebeslutning neste uke.
Det er vanskelig å se hvordan prisveksten skal kunne «bite seg fast», skriver Roger Bjørnstad. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kommer med nye inflasjonsprognoser og rentebeslutning neste uke.Foto: Mikaela Berg
Publisert 5. December 2022, kl. 16.26Oppdatert 5. December 2022, kl. 16.26