Hovedbildet for østeuropeiske innvandrere er sosial «jumping», ikke sosial dumping, hevder tenketanken Civita.

Civitas analyser viser at innvandrere fra Øst-Europa opplever en solid inntektsvekst, klart høyere enn inntektsveksten i den norske befolkningen, etter at de kommer til Norge. Og denne inntektsveksten kommer etter at de allerede har fått et kraftig inntektshopp ved å gå fra lønnsnivået i hjemlandet til lønnsnivået i Norge.

Siden 2006 har nordmenn hatt en inntektsvekst på 20 prosent. I samme periode har arbeidsinnvandrere fra Litauen økt lønnen med 48 prosent, ifølge SSB-tall, skriver Dagens Næringsliv.

Polakkene som kom det samme året, opplevde en inntektsvekst på 29 prosent i perioden.

Litauere skiler seg ut

Tallene, som er hentet fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger, viser inntektsutviklingen for gitte grupper av personer, som kom til Norge i samme år, og som er blitt boende. I statistikken skiller litauere seg ut som en gruppe som har særlig høy inntektsvekst etter ankomst til Norge.

Gruppen av litauere som kom i 2005, hadde en gjennomsnittsinntekt i 2006 på 212.000 kroner. I befolkningen generelt var snittinntekten til sammenligning 334.000 kroner det samme året. Litauerne som tjente 212.000 i 2006, hadde en inntekt på 314.000 kroner i 2010, mens snittet i befolkningen var rett under 400.000 kroner.

- Nå tjener jeg betydelig mer
– Da jeg kom til Norge startet jeg på minstelønn, men nå tjener jeg betydelig mer. Det finnes muligheter her. Vi kan shoppe, dra på ferie, kjøpe hus og bil og stifte familie. I Litauen er stemningen anspent. De økonomiske problemene gjør at folk er sure og ser mørkere på livet og fremtiden. Men i Norge er folk glade og optimistiske, sier sier Romas Stakauskas (28) til DN, som har flyttet fra Litauen til Norge sammen med kona Doville Stakauskiene (27).

I 2005 var det kun 374 litauere som kom til Norge. Siden er antallet økt markert år for år, og for alle gruppene er bildet det samme, nemlig at inntektene øker, og klart mer enn for befolkningen generelt.

Når tallene splittes opp på ulike typer av inntekter, går det frem at økningen i lønnsinntekt ikke har vært like sterk som økningen i samlet inntekt. Blant annet går det frem at hver av innvandrergruppene har hatt en kraftig økning i inntekter fra barnetrygd og andre overføringer.

Gjennom rapporten, og i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag, tar Civita et oppgjør med det et for negativt inntrykk av arbeidsinnvandreres situasjon i Norge.

Har du tips eller innspill til gode saker om arbeidsinnvandring – om sosial dumping eller sosial jumping – ta kontakt med vår politiske avdeling


Les også: Sammenligner innvandring og pyramidespill


<b>Uten innvandring stopper befolkningsveksten om 25 til 30 år</b>


<b>Ulltveit-Moe: - Bare tull at Norge trenger innvandrere</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.