Religion hindrer neppe integrering

Det er urimelig å anta at islam gjør innvandrere dårligere istand til å delta økonomisk og politisk i land som Norge.

Publisert: Oppdatert:

Deltagelse i religiøse organisasjoner, som moskeer og kirker, har ofte en positiv virkning på den økonomiske og politiske integreringen av innvandrere, skriver artikkelforfatteren.
Deltagelse i religiøse organisasjoner, som moskeer og kirker, har ofte en positiv virkning på den økonomiske og politiske integreringen av innvandrere, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Javad M. Parsa)