– Dersom midlene fra CO2-avgiften fra petroleumsvirksomheten skal føres inn på et annet fond enn Statens pensjonsfond utland, må loven endres, sa finansministeren da han ble utfordret på dette i Stortingets spørretime onsdag.

Både KrFs Line Henriette Hjemdal og Frps Ketil Solvik-Olsen ville vite hvordan Johnsen stiller seg til ideen om et klimafond. Svaret var ikke oppløftende, sett fra SVs ståsted. Partiet har lenge ønsket å øke CO2-avgiften og sette pengene inn på et eget fond for klimatiltak, et syn som deles av regjeringspartner Sp.

– Jeg er ikke noen prinsipiell motstander av fond, men jeg er veldig sterk tilhenger av at tiltak blir finansiert på en måte som gjør at en er i stand til å prioritere mellom ulike formål i budsjettet, sa Johnsen.

Handlingsregel
CO2-utslippene fra fakling på sokkelen ble avgiftsbelagt allerede i 1991. Ifølge lov om Statens pensjonsfond må pengene fra denne avgiften overføres i sin helhet til oljefondet.

– Midlene i Statens pensjonsfond kan bare overføres til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget. Men poenget er at bevilgninger til klimatiltak må vurderes opp mot andre budsjettspørsmål, framholdt Johnsen.

Finansministeren hadde også innsigelser mot argumentet fra miljøbevegelsen om å etablere et klimafond etter modell av NOx-fondet. De to fondene kan ikke sammenlignes, mener han.

– NOx-fondet blir ikke finansiert av NOx-avgiften, men fra innbetalinger til fondet fra bedrifter som har inngått en NOx-avtale og dermed slipper NOx-avgift. Den andre viktige forskjellen er at NOx-avgiften er pålagt både oljevirksomheten, sjøfarten, fisket og industrien på land – alle bidrar i prinsippet, men med ulike satser, sier Johnsen.

Han viser til at ideen om et klimafond legger opp til at alt skal finansieres fra sokkelen og at landbasert industri skal slippe unna.

– Bløff
Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen mener tilhengerne av et klimafond bløffer når de ikke samtidig opplyser at handlingsregelen setter klare begrensninger for hva som kan brukes av avgiftskroner fra sokkelen.

– Finansministeren sier tydelig fra om at det ikke er aktuelt for regjeringen å endre handlingsregelen. Det å spare oljekroner er dermed viktigere enn å bruke pengene på klimatiltak, sier Solvik-Olsen til NTB.

Han mener klimafondet ikke vil gi 2,3 milliarder kroner i året til miljøtiltak, men kun 95 millioner. Årsaken er nettopp handlingsregelen for oljepengebruk som sier at det bare kan hentes ut en avkastning på 4 prosent fra oljefondet.

KrFs Line Henriette Hjemdal støtter SV i kampen mot finansministeren, og mener det er fullt mulig å etablere et klimafond ved å ta CO2-avgiften ut av petroleumsskattesystemet og dermed ut av oljefondet. Det samme gjør Senterpartiet.

– Lovtekniske spørsmål kan ikke hindre etableringen av et slikt fond. Dersom det er politisk vilje til å få på plass et klimafond, finnes det måter å løse dette på. Et klimafond kan organiseres på mange ulike måter, sier Senterpartiets energi- og klimapolitiske talsmann Erling Sande til NTB.

Enkelthetene rundt regjeringens klimatiltak blir kjent i klimameldingen som skal legges frem for Stortinget i løpet av våren. (©NTB)Les også: Krever penger for å betale for utslipp

<b>Frp: Klimafond er å lure velgerne</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.