EU har høye ambisjoner i klimapolitikken. I 2050 skal EU være klimanøytralt. Veien dit vil kreve store omstillinger og kraftige politiske virkemidler. Blant annet betaler europeiske bedrifter nå rekordmye for sine CO2-kvoter.

Men EU kan ikke dra lasset alene. Dels utgjør EUs utslipp bare en tidel av verdens utslipp, og dels er det en fare for at stramme virkemidler i EU fører til karbonlekkasje, dvs. at utslippene ikke går ned, men bare flyttes ut av EU.