Øystein Dørum

Sjeføkonom i NHO

Innlegg: Karbontoll? En god tanke, men vanskelig i praksis

Bør en sykkel der aluminiumsrammen er fremstilt med kullkraft koste mer enn den som er laget på vannkraft? Ideelt sett ja. Men å få det til er krevende.

Publisert: Oppdatert:

En norsk produsent av aluminium som bruker vannkraft har null karbonfotavtrykk i kraftforbruket, men har likevel et CO2 priselement i strømprisen, skriver artikkelforfatteren.
En norsk produsent av aluminium som bruker vannkraft har null karbonfotavtrykk i kraftforbruket, men har likevel et CO2 priselement i strømprisen, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Eivind Senneset)