Det er i Norges 422 små og store kommuner at folk bor og jobber. Det er her nasjonale visjoner og ambisjoner skal omsettes i konkret politikk med konsekvenser for folk flest. Samtidig fordrer en vekstkraftig nasjonaløkonomi gode, vekstkraftige lokalsamfunn.

NHOs årlige Kommune-NM, sluppet mandag, forsøker ved hjelp av 19 ulike indikatorer nettopp å besvare hvor vekst- og bærekraftige våre 422 kommuner er. Kommune-NM måler ikke hvilke kommuner som har det beste velferdstilbudet i dag, men gir en pekepinn på om den enkelte kommune synes liv laga på sikt.