Christine B. Meyer

Professor ved Norges Handelshøyskole

Kronikk: Ved å gi økonomisk støtte til virksomheter som er rammet av pandemien, risikerer vi å koble ut markedsmekanismen

Vi må ikke la krisestøtte overta helt for markedsmekanismer, næringsliv og privat initiativ og dermed sette fremtiden på spill.

Publisert: Oppdatert:

Statlig støtte til bedriftene som tilsynelatende trenger det mest, vil lett kunne bli støtte til de næringene og bedriftene som ville bukket under i et litt tøffere konkurranseklima, skriver Christine B. Meyer.
Statlig støtte til bedriftene som tilsynelatende trenger det mest, vil lett kunne bli støtte til de næringene og bedriftene som ville bukket under i et litt tøffere konkurranseklima, skriver Christine B. Meyer. (Foto: Per Thrana)