Ludvig Holbergs forakt for legestanden ga seg utslag i en rekke mindre flatterende karakteristikker, derav en av de mest kjente: «Han døde, det er sandt, med Feberen ham forlod». Overført til dagens situasjon kan dette tolkes som at vi kommer å lykkes med å ta livet av koronapandemien, men med stor fare for at store deler av næringslivet og frivillig sektor går med i dragsuget.

På mange måter, i alle fall frem til nå, har koronapandemien vært med på å gjenreise folks tillit til staten.