Koronakrisa trefte hardt, men ulikt.

Dei første vekene etter at Norge stengte ned søkte 12 prosent av arbeidsstyrken om dagpengar. Ni av ti av dei som søkte dagpengar var permitterte. Det er derfor håp om at arbeidsløysa for desse kun er midlertidig og at dei kjem tilbake i gammal jobb att.

Men heile 1,5 prosent av dei som hadde jobb ved krisens start blei varig arbeidslause, noko som i seg sjølv er ein rekordstor månadleg auke i arbeidsløyse og større enn under finanskrisa.