Annette Alstadsæter

Professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning

Kronikk: Fare for større sosiale forskjellar

Koronakrisa kan auke forskjellane mellom dei som har og dei som ikkje har jobb og kan ha varige negative konsekvensar for barn og unge.

Publisert: Oppdatert:

Sjansen for å miste jobben var mindre for dei med høgare utdanning og det same gjeld dei med høgare inntekt.
Sjansen for å miste jobben var mindre for dei med høgare utdanning og det same gjeld dei med høgare inntekt. (Foto: Per Ståle Bugjerde)