Kronikk: Fare for større sosiale forskjellar

Koronakrisa kan auke forskjellane mellom dei som har og dei som ikkje har jobb og kan ha varige negative konsekvensar for barn og unge.

Sjansen for å miste jobben var mindre for dei med høgare utdanning og det same gjeld dei med høgare inntekt.
Sjansen for å miste jobben var mindre for dei med høgare utdanning og det same gjeld dei med høgare inntekt.Foto: Per Ståle Bugjerde
Publisert 8. June 2020, kl. 06.40Oppdatert 8. June 2020, kl. 08.38