Universiteta stengde på ein torsdag, og allereie måndag var mange av kursa oppe og gjekk med eit digitalt tilbod.

Mange av oss forelesarar som var tilnærma teknologi-analfabetar har blitt avanserte brukarar av ulike digitale verktøy til undervisningsformål. Det er store grupper i sosiale media der forelesarar på eige initiativ kjem saman på tvers av institusjonar for å lære av kvarandre. Det har vore fascinerande å sjå at i løpet av ei veke gjekk diskusjonane frå å handle om det tekniske til å gå over på det pedagogiske.