Norge betaler ut offentlig trygdestøtte til personer i mer enn 150 land. Nav har satt i gang svindelsaker mot personer i en tredjedel av disse landene, skriver Dagens Næringsliv.

Den økonomiske krisen i Europa har gjort en velstående norsk statskasse til et utsatt mål for kriminelle, advarer Gro Smogeli i Oslo politidistrikt.

–Vi kan ikke lukke øynene når de kriminelle nå retter seg i større grad mot det offentlige, sier Gro Smogeli, sjef for finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt.

Smogeli og avsnittssjef Børre Walderhaug kommer rett fra en nordisk økokrimkonferanse, og konklusjonen fra møtet er nedslående. De skandinaviske landene rapporterer om en tiltagende trend blant kriminelle: De angriper offentlig sektor.

– Det er store offentlige midler som sirkulerer i våre velferdsordninger, hvilket kan fremstå som en honningkrukke for kriminelle. Trenden er at angrepene retter seg mer mot det offentlige, fortsetter Smogeli.

Utro tjenere
Smogeli trekker frem at «innsidere» som har vært i ledtog med eller er en del av et kriminelt miljø, har vist seg å ha vært en utfordring i flere saker. Banknæringen er nå langt fremme i å sikre seg mot utro tjenere ved nyansettelser, men det offentlige henger etter.

– Det vi ser i flere saker er at de kriminelle plukker kompetanse i ulike miljøer. En skattesak er ofte ikke lenger en ren skattesak, men det involverer gjerne tungt kriminelle miljøer, sier avsnittssjef Børre Walderhaug.

Finansseksjonen har gjennom etterforskning merket seg flere trender ved de kriminelle miljøene: Multikriminell kriminalitet, penger og personer beveger seg «fritt» over landegrenser samt mer trusler og vold.

– Vi ser også at enkelte kriminelle miljøer har langsiktige perspektiver og at angrep på velferdsordningene er en trusel mot vår samfunnsstruktur, sier Smogeli.

Trygdejakt i utlandet
I en truselvurdering utarbeidet av Økokrim for 2011–2012 fremgår det at flere politidistrikter rapporterer om mer organiserte trygdebedragerier.

Trygdeutbetalingene til personer bosatt i utlandet er nesten doblet de siste 11 årene, og siste oppdatering fra Nav viser at det ble eksportert 4,2 milliarder trygdekroner ut av Norge i 2010.

– Vi prioritere dette arbeidet høyt og vi får stadig bedre kompetanse på dette feltet. Men vi opplever fortsatt at det er krevende å få verifisert bosted, sivilstatus og inntekt i disse sakene, sier direktør Magne Fladby i Nav kontroll til Dagens Næringsliv.

Kontrollteamet for utlandssaker har arbeidet spesielt mye med Polen, Marokko, Pakistan, Sverige, Spania og Thailand. Teamet utreder tips om trygdemisbruk, foretar risikoanalyser og gjennomfører kontroller.

Ifjor høst opprettet også Nav et eget team som ser på organisert og systematisk trygdemisbruk.

Se eksempler på hvordan staten svindles, i Dagens Næringsliv tirsdag.

Les også: Her er x-faktoren i norsk økonomi

Trygd i utlandet kan bli justert etter kostnadsnivå (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.