Den registrerte arbeidsledigheten økte med 3.300 personer i desember, justert for vanlige sesongvariasjoner. Arbeidsledigheten er nå på 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

På forhånd var det ventet en ledighetsrate på 1,9 prosent, ifølge estimater som TDN Finans har hentet inn hos norske økonomer.

Sammenlignet med samme måned i fjor har antallet arbeidsledige økt med 11.200, eller 29 prosent.

- De siste månedene har arbeidsledigheten økt sterkt og desembertallene bekrefter at norsk økonomi er inne i en bratt nedgangskonjunktur. Men det er viktig å understreke at ledigheten øker fra et svært lavt nivå og at det fremdeles er lav ledighet i Norge, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

50.100 personer var registrert som helt ledige hos NAV ved utgangen av desember.

Spår kraftig økning på nyåret
- Desembertallene i seg selv er litt vanskelige å tolke, fordi det er en "halv" måned og usikkerhet knyttet til sesongkorrigeringen. Men bildet er at ledigheten stiger kraftig, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea til DN.no.

Han venter at arbeidsledigheten vil nå toppen rundt midten av 2010.

- Vi vil få svært rask økning i ledigheten i første halvår 2009. Vi tipper 3.000-5.000 nye ledige hver måned, sier Juel.

Han mener at det kraftige rentekuttet fra Norges Bank ikke får betydning for arbeidsledigheten kort sikt, men kan begynne å virke i andre halvår 2009.

Arbeidsmarkedet i 2008
I 2008 var det i gjennomsnitt 42.600 ledige, en nedgang på åtte prosent sammenlignet med 2007.

Ledigheten begynte å øke sist sommer etter å ha falt siden rundt årsskiftet 2003/2004. Ved utgangen av desember har ledigheten økt med 12.800 personer siden bunnpunktet i april.

Sterk økning i nye ledige
Antall nye arbeidsledige har økt sterkt i desember. Det er nå 79 prosent flere ledige som har vært ledig i kortere enn fire uker sammenlignet med samme måned i fjor.

Nedgang i ledige stillinger
Den siste måneden er det blitt færre ledige stillinger i alle yrker. Svakest nedgang finner vi i undervising og akademiske yrker, hvor det nå er henholdsvis 17 og 23 prosent færre stillinger enn på samme tid i fjor. Industriarbeid og butikk og salgsarbeid har sterkest nedgang med henholdsvis 51 og 47 prosent færre ledige stillinger.

Færre ledige innen undervising
Ledigheten har økt for alle yrkesgrupper i løpet av det siste året med unntak av undervisning og helse, pleie og omsorg. Innen undervisning er det nå 11 prosent færre ledige enn på samme tid i fjor, mens ledigheten innen helse, pleie og omsorg er uendret. Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning med 0,5 prosent av arbeidsstyrken.

Bygg og anlegg og industriarbeid har den sterkeste økningen i antallet ledige med henholdsvis 98 og 49 prosent.

Lavest ledighet i Rogaland
Sogn og Fjordane er det fylket som har hatt den sterkeste veksten i ledigheten det siste året med 64 prosent flere ledige.

Her utgjør imidlertid ledighetsnivået kun 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighetsnivå har Rogaland med 1,3 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.