På kongressen som nettopp ble avsluttet vedtok LO tydelige krav til forbedringer av pensjonssystemet. Kongressen slo fast at pensjonsreformen har virket etter sin hovedhensikt: å stimulere sterkere til å jobbe lenger enn pensjonsordningene gjorde før 2011. Det har medvirket til å trygge den økonomiske bærekraften i folketrygden, og bidrar til å redusere den økonomiske risikoen for kommende generasjoner.