Åshild Auglænd Johnsen, postdoktor, Handelshøyskolen ved NMBU

Lønn som fortjent?

Lønnsforskjeller mellom kolleger fører til lavere produktivitet, men kun dersom årsaken til lønnsforskjellene ikke er åpenbar.

Publisert: Oppdatert:

Ulik lønn fører til lavere produktivitet, men kun dersom årsaken til lønnsforskjellene ikke er åpenbar, skriver artikkelforfatteren.
Ulik lønn fører til lavere produktivitet, men kun dersom årsaken til lønnsforskjellene ikke er åpenbar, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)